Hulpdiensten

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Hulpdiensten

Gelijksoortige termen

Hulpdiensten

Verwante termen

Hulpdiensten

30 Archiefbeschrijving results for Hulpdiensten

5 results directly related Exclude narrower terms

Huldiging brandweercommandant Louis De Vliegher

Toen in 1962 gemeentearchitect Faes ontslag nam als commandant van de brandweer, ging de leiding over naar de oudste dienstdoende officier, Louis De Vliegher.Omdat deze daar in feite al te oud voor was, mocht zijn diensttijd maximum vijf jaar, van jaar tot jaar verlengd worden volgens het grondreglement, want er was geen officier om hem op te volgen. Onderwijzer meester Marcel Goris, werd aangezocht om brandweerofficier te worden. Na zijn opleiding werd hij in 1967 werd hij benoemd tot onderluitenant en kon zo Louis De Vliegher opvolgen, die toen dit afscheidsfeest kreeg.

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)