Oorkonden

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Schriftelijke getuigenis, opgemaakt in een bepaalde vorm, aangaande handelingen van juridische aard, stammend uit de middeleeuwen. Veelal uit perkament en voorzien van zegels.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Oorkonden

Gelijksoortige termen

Oorkonden

Verwante termen

Oorkonden

6 Archiefbeschrijving results for Oorkonden