Historische personen

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Mensen die beroemd zijn of een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. De term wordt ook gebruikt om mensen die niet noodzakelijkerwijs beroemd zijn, te onderscheiden van fictieve of legendarische personen.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Historische personen

Gelijksoortige termen

Historische personen

Verwante termen

Historische personen

3 Archiefbeschrijving results for Historische personen

3 results directly related Exclude narrower terms

Fietsbelasting Clément Segers 1894

Een kwijtingsbewijs van 22 maart 1894 op naam van Clément Segers voor het betalen van "Taks op de trapwielrijders - Taxe sur les Vélocipédistes" (vijftien frank) met zijn foto en handtekening.

Reproducties van foto's van notabelen

Afdrukken van reproducties (sommige geretoucheerd) van (delen van) foto's van burgemeesters, secretarissen en pastoors, zoals die voorkomen in de afbeeldingen 63, 64 en 65 bij Van Passen, R. "Geschiedenis van Edegem", Edegem, 1974