Archief FO - Fotocollectie

Meisjesschool Patronaatstraat. Personeelsfoto  1962 Meisjesschool Patronaatstraat. Kleuterleidsters 1966. Familiefoto burgemeester Arts ca 1936 Rosalia, burggravin Vilain XIIII Koolbond de Spaarzame Werklieden in 1937 Toneelkring op Zwaluwennest Toneelkring aan theepaviljoen op Zwaluwennest Katholieke Arbeiders Jeugd ca 1936 Start wielerwedstrijd aan Sint-Antoniuskerk Optochten Sint-Sebastiaansgilde Sint-Sebastiaansgilde Sint-Sebastiaansgilde Verenigingen Veloclub Katholieke Harmonie Sint-Cecilia rond 1971 Katholieke Harmonie Sint-Cecilia rond 1971 Katholieke Harmonie Sint-Cecilia rond 1971 Katholieke Harmonie Sint-Cecilia rond 1971 Knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesparochie Meisjesschool Patronaatstraat. Personeel 1953 Meisjesschool Patronaatstraat. Achtste leerjaar in 1943 Meisjesschool Patronaatstraat. Personeelsfoto 1960 Turnkring “ARBEID en DEUGD”: leider Leopold Eulaers Turnkring “ARBEID en DEUGD” pastoor Cuypers pastoor Cuypers De Schotskensclub Schooltje Wilsonweg Huwelijk baron en barones. Stoet aan Sint-Antoniuskerk Turnkring “ARBEID en DEUGD”. Demonstratie op gemeenteplein rouwstoet brandweer brandweer Brandweerlieden Brandweerlieden Brandweerlieden Brandweerlieden Meisjesschool Patronaatstraat.Groepsfoto Meisjesschool Patronaatstraat. De Edegemse jeugd dankt haar weldoeners 1914-1918 Meisjesschool Patronaatstraat: de kleuters danken de Amerikanen na WO1 Meisjesschool Patronaatstraat.Groepsfoto Meisjesschool Patronaatstraat. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners 1914-1917 Meisjesschool Patronaatstraat.Groepsfoto Meisjesschool Patronaatstraat. Leerkrachten. Meisjesschool Patronaatstraat. Leerkrachten. Meisjesschool Patronaatstraat. Klasfoto vierde graad. Meisjesschool Patronaatstraat. De kleuterklas van Zr. Eulalie 1933 Gemengde lagere school Patronaatstraat. Klasfoto met zuster. Meisjesschool Patronaatstraat. Zuster Alfonsa in haar oude kleuterklasje 1942 Meisjesschool Patronaatstraat. Personeelsfoto 1965 Gevel vrije meisjesschool Patronaatstraat Gevel OLV-van Lourdescollege in Patronaatstraat Meisjesschool Patronaatstraat. Klasfoto Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners 1914-1917 Gemeentelijke jongensschool. Klaslokaal Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto derde leerjaar 1936-37 Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto tweede leerjaar 1931 Gemengde lagere school Patronaatstraat. Klasfoto met zuster Gemeentelijke jongensschool. Klasfoto met meester Bosmans Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto leerkrachten Gemeentelijke jongensschool. Klasfoto ongedateerd Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto eerste leerjaar 1936-37 Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto vijfde leerjaar 1941-42 Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto tweede leerjaar 1938-1939 Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto vierde leerjaar 1938-1939 Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto ter steun aan de schoolkinderen van Indianapolis, V.S.A. Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto Gemeentelijke jongensschool. Foto klaslokaal Gemeentelijke jongensschool. Groepsfoto Aangenomen Bewaarschool van Edegem Centrum. Groepsfoto Gemeentelijke jongensschool. Klasfoto tweede leerjaar 1935 Verenigingen: het patronaat Gemeentelijke jongensschool. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners Gemeentelijke jongensschool. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners Gemeentelijke jongensschool. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners Meisjesschool Patronaatstraat: binnenplaats Gemeentelijke jongensschool. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners Gemeentelijke jongensschool. Hulde der Edegemse jeugd aan hun weldoeners Turnkring “ARBEID en DEUGD” Turnkring “ARBEID en DEUGD” Turnkring “ARBEID en DEUGD” Edegem 800. Harmonie in middeleeuwse kleding na misviering Sint-Sebastiaansgilde Edegem 800. De gilde viert. Demonstratie musket schieten Sint-Sebastiaansgilde Pop van Meneerke van Buizegem in koets Uitnodiging voor het jaarlijks banket van de Edegemse velo-club op 1 december 1913. Verenigingen Rode Kruis helpt bij de misviering voor rolstoelpatiënten Rode Kruis helpt bij de misviering voor rolstoelpatiënten Rode Kruis helpt bij de misviering voor rolstoelpatiënten Rode Kruis helpt bij de misviering voor rolstoelpatiënten Koperblazers gemeenteraad ca 1938 Groepsfoto "Oud-Edegem posturen" De Mezenvangers motorclub motorclub processie
Resultaten 1 tot 100 van 281 Show all

Identificatie

Referentie code

FO

Titel

Fotocollectie

Datum(s)

  • 1871 - ? (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Archief

Omvang en medium

alle losse foto's die niet bij onroerend erfgoed of gebeurtenissen of bij het archief van gemeente, kerk of verenigingen kunnen gevoegd worden.

Context

Naam van de archiefvormer

(2015 - heden)

Institutionele geschiedenis

is een werkgroep van Erfgoed Edegem

Geschiedenis van het archief

Bij het opzetten van deze collectie werden in eerste instantie de foto's gerecupereerd, die reeds voor de beeldbank van de Zuidrand (Azura) meestal door de Kring voor Heemkunde Edegem ter beschikking waren gesteld . De foto's zelf zijn niet in het bezit van HAEE, wel de scans ervan. Niet al deze foto's zijn van voldoende kwaliteit, en zullen dus waar mogelijk vervangen worden door betere beelden, tenzij ze van historisch belang zijn. Hetzelfde geldt voor vele foto's uit de collecties Onroerend Erfgoed en Evenementen.

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Aanvullingen

Ordeningstelsel

De losse (mapjes) foto's werden gesorteerd en tijdens het sorteren in genummerde voorlopige omslagen bewaard. De negatieven werden opgenomen in diezelfde nummering. Naderhand werden de foto's gescand en per omslag bewaard. Foto's van evenementen of gebouwen werden onder de collectie EV of OE ondergebracht, maar de genummerde omslagen (of PE-hoesjes) werden samen bewaard in fotodozen. De negatieven zijn samen in negatief bladen met contactafdruk in een aparte fotodoos ondergebracht.

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Voorwaarden voor reproductie

Taal van het materiaal

  • Nederlands

Schrift van het materiaal

  • Latijn

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Gerelateerde archiefbeschrijving

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Genre access points

Status

Verwijdering van datering archiefvorming

(c)2020

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Gerelateeerde onderwerpen

Gerelateerde personen en organisaties

Related genres

Related places