Over HAEE

Historisch Archief van Erfgoed Edegem

1. Wat/Wie is het Historisch Archief
De expertisegroep "Historisch Archief" van de gemeentelijke werkgroep "Erfgoed Edegem" (details) valt onder het gezag van het gemeentebestuur van Edegem. De expertisegroep bestaat uit een team van ca 10 vrijwilligers. Het archief is een onderdeel van het gemeentearchief, stukken die aan het archief worden toevertrouwd zullen bewaard blijven zoals de archiefwetgeving voorschrijft.

2. Wat doet het Historisch Archief.
Het team zorgt voor het papieren én digitale geheugen van Edegem met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek.
Die zorg omvat het inventariseren van archieven (uitzuiveren, inhoud beschrijven en nummeren, in zuurvrije omslagen en dozen opslaan, de beschrijvingen in een overzichtelijke schema ordenen en tenslotte deze gegevens in AtoM invoeren). De archieven zijn van verenigingen, gemeente en parochie.
Het HAEE verzamelt ook boeken en tijdschriften, krantenknipsels, foto’s, kaarten, plannen, affiches, bidprentjes en rouwbrieven, zelfs muziekpartituren die een link hebben met de geschiedenis van Edegem en het Edegem van nu.

3. Wat kan je er vinden.
Een overzicht van wat je kunt terugvinden via AtoM staat op ons archievenoverzicht. Nog lang niet alles is terug te vinden op de website: de archieven worden nog volop geïnventariseerd en krantenknipsels, affiches, kranten zijn nog niet opgenomen in AtoM. Je kan stukken vinden via verschillende invalswegen: als foto, als een deel van een archief, bij een straat in de collectie onroerend erfgoed en zo voort. In het archief wordt niet noodzakelijk een link gelegd tussen die verschillende toegangen. Je kan zoeken in de balk boven aan links.

4. Contact
Het archief is gelegen in de Gemeentehallen, Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem (via zijingang rechts) en is open op woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur of op afspraak. Mail: vrijwilligers.erfgoed@edegem.be. (meer details)

5. Wat kan je er niet vinden.
Voor alle (officiële) documenten van het gemeentebestuur van Edegem en burgerlijke stand verwijzen we jullie naar