Folklore

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Traditionele en expressieve vormen van cultuur zoals zang, vertelling, dans, ritueel, handwerk, kunst, eetgewoonten, klederdracht, gebruiken, godsdienst, architectuur en vakkundigheid en van de ontwikkelingen en betekenissen die hieraan ten grondslag liggen.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Folklore

Gelijksoortige termen

Folklore

Verwante termen

Folklore

33 Archiefbeschrijving results for Folklore

33 results directly related Exclude narrower terms

EVK Eerste volksdansfestival. Ontvangst door gemeentebestuur

Foto's van ontvangst in de raadzaal van het oud gemeentehuis en groepsfoto op het gemeenteplein. 7 afdrukken zwart-wit 18 cm x 24 cm, glanzend (allen gescand). Achteraan stempel "Foto's copyright by persgezelschap Pierre Vissers" 30-08-1977.
Op de groepsfoto merken we pastoor Goossens, Ronny Rumes, Chris Steenhoudt, Terry Goossens, Albert Verbeeck, René Cauwberghe, Marcel van Noten en Ludo Van Uffelen.

Geschiedenis van Edegem, lijst deelnemers tentoonstelling geschiedenis en folklore.

Onvolledige kopie van een manuscript over de geschiedenis van Edegem, wellicht geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling "Geschiedenis & Folklore Edegem" in zaal Rio, Doelveldstraat 2, van 10 tot 18 september 1938. Geen auteur vermeld. Bevat een lijst van de ereleden, medewerkers en inzenders voor deze tentoonstelling.

Presentatie kortfilm Guldentops

7 afdrukken van kleuren foto's 10 cm x 15 cm over de presentatie van een kortfilm over de rover Guldentops die volgens de legende een schat zou verborgen hebben op het hof Mussenburg.

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Tentoonstelling Edegem: monumenten, zichten en sagen

Opnamen van de vernissage van een tentoonstelling in Huis Hellemans in het kader van Open Monumentendag. Zes afdrukken kleur 10 cm x 15 cm, waarvan 3 gescand. We zien de laureaten van de wedstrijd "Edegem: Monumenten, zichten en sagen": Adriaenssens, Marleen; Bastian de Coninck, P.; Mondon, Michel; Van Lantschoot, Walter; Willems, Raymond en schepen Koen Snyders; Van Noten, Marcel; Bourry, Egide

Videotapes internationaal Volksdansfestival 1984-1987

  1. 1984: 9de Intern Volksdansfestival. Namiddagvoorstelling 15 augustus, afscheidsavond, voorstelling Israël en Polen
  2. 1985: 10de Intern Volksdansfestival. Band 1: stoet en namiddagvoorstelling. Band 2: Afscheidsavond
  3. 1986: 11de Intern Volksdansfestival. Band 1: openingsavond, eucharistieviering; Band 2: stoet, voorstelling Hof ter Linden, zondag 17 augustus; Band 3: avondvoorstelling 18 aug en afscheidsavond 19 augustus.
  4. 1987: 12de Intern Volksdansfestival. Band 1: openingsavond, Argentinië en Israël 17-8, Tjechoslovakije 15-8; Band 2: avond 14-8, misviering 15-8 en stoet 16-8; Band 3: namiddagvoorstelling 15-8; Band 4: openluchtvoorstelling 16-8, Mexico 17-8 en Peru 18-8