Tijdschriften

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Publicatie waarvan met vaste tussenpozen afleveringen verschijnen. Kenmerk: hebben een ISSN nummer en een omslag. een krant heeft geen omslag.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Tijdschriften

Gelijksoortige termen

Tijdschriften

Verwante termen

Tijdschriften

65 Archiefbeschrijving results for Tijdschriften

65 results directly related Exclude narrower terms

ABES Magazine

Magazine van Athletiek Belgica Edegem Sport, van jaargang 10, nummer 55 van januari 1990 tot nr 131 (23ste jaargang) van augustus 2003. De reeks omvat ook "toptien" afleveringen voor de jaren 1992-1995 en 1999-2002.

Athletiek Belgica Edegem Sport

De Edegemenaar

Weekblad. Vlaamsch Katholiek en Volksgezind Blad, uitgegeven door de zorgen van den Studiekring en Sprekersbond "GEEN RIJKER KROON DAN EIGEN SCHOON". Onder het Eerevoorzitterschap van Mr JANS, Advocaat.
Het gaat hier om reproducties van de voorpagina's van de krant tussen 19 maart 1911 (eerste nummer) en 2 augustus 1914. Deze voorpagina's vertonen echter zelden lokaal nieuws.

De Katholieke Eendracht

Weekblad voor Contich Edegem Hove Mortsel Wilrijk en omgeving. Bureel Duivenstraat 73 Contich.
Van nummer 33, derde jaargang (15 augustus 1926) tot negende jaargang nr 9.

De Zonneblusser. Kring voor Heemkunde Edegem.

pak 1 en 2 : 1978-1981
pak 3 en 4 : 1989-1998
pak 5 en 6 : 1999-2009
pak 7 en 8 : 2010 tot heden
Bestaat ook digitaal vanaf 2014 (4). (2_Erfgoedbib/TS_Tijdschriften/TS_001_de_zonneblusser)

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Libelle. Libelle N.V.

De eerste editie van Libelle, oorspronkelijk een Nederlands tijdschrift, verscheen op 13 april 1934. Reeks onvolledig. Deze reeks houden we in onze collectie omdat het een achtergrond levert voor het huishoudelijk en maatschappelijk leven in deze periode, en informeert over de merken die toen belangrijk waren.

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Maandblad NOORDSTER

Maandblad (gestencild) ingebonden in harde band per jaar. (elke band formaat 28 cm x 22 cm, 2,8 cm dik).

55ste VVKS Sint-Jozef Scouts Elsdonk

Nieuwsblad van Edegem

Maandblad. Orgaan van de partij Oud-Edegem-Verdedigers der Gemeentebelangen- Contact: Volkslust, Strijdersstraat 67.
Van vijfde jaargang, nummer 18 van september 1926 tot achtste jaargang , april 1932.

"Onze Rood-Groenen". Clubblaadje BELGICA F.C. Edegem

Afleveringen van het supporterstijdschriftje "onze Rood-Groene" van voetbalclub F.C. Belgica Edegem (gesticht 1924).
De jaren 1924 - 1928 zijn uitgetikt op doorslagpapier en versierd met ingekleurde tekeningen. De jaargangen 1925-1927 zijn ingebonden, de bladen van jaargang 1927-28 is later op de bladen van een agenda gekleefd. De jaargangen 1931-1936 zijn van van het formaat 26 cm x 27 cm.

Belgica FC Edegem

Tijdschriftencollectie HAEE

  • TS
  • Archief
  • 1911 - ?

Deze collectie bevat maar een deel van de tijdschriften, eigen tijdschriften zitten soms in de archieven van de verenigingen, of (losse thema afleveringen van) tijdschriften zijn soms in de erfgoedbibliotheek ingeschreven. Voor ALLE tijdschriften, klik op het genre trefwoord "tijdschriften" hier onder

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Uit in Edegem

Maandelijks uitgegeven vouwblad/affiche/folder 75 cm x 21 cm, met opsomming van de culturele activiteiten in Edegem.

Gemeentebestuur Edegem