Deelarchief EV_A - Vieringen verenigingen

Eerste lustrum brandweer Toespraak Urbain Claeys Toespraak Michel De Roeck Toespraak Yvonne Thees-Van Assche Muzikaal intermezzo We heffen het glas Het publiek Schepen Pszenizcko met het bestuur De seniorenraad - toen heette dit nog bejaardenraad... Optocht naar de Kerk. Katholieke Harmonie Sint-Cecilia Optocht naar de Kerk. Brandweer Optocht naar de Kerk. Wijding vaandel. Meter is volksvertegenwoordiger mevrouw Maria Demoor-Vansina Stoet terug van de Kerk Overhandiging van het vaandel door burgemeester Adriaenssens Groepsfoto met het nieuwe vaandel Groepsfoto met dames Groepsfoto van de leden met burgemeester, gemeentesecretaris en de jonge volksvertegenwoordiger L... Tot slot van de dag bloemen leggen bij het monument van de Weerstand. Misviering in de O.L.Vrouwekerk te Edegem Gemeentesecretaris Van den Berge krijgt het ereteken van verdienste Burgemeester Adriaenssens krijgt het ereteken van verdienste Burgemeester Adriaenssens wenst het N.U.O.B. proficiat Pastoor Goossens zegent de nieuwe vlag. Meter en peter zijn mevrouw Van den Kerkhof en ir. Brauwers De meter feliciteert de vaandrig De burgemeester van Wesel houdt een korte toespraak. De Duitse oudstrijders bevestigen een wimpel aan de vlag. Na de dankmis de zegening van de nieuwe ladderwagen Cdt Marcel Goris groet aan het monument voor de overleden brandweerlui De nieuwe ladderwagen Dankmis in de O.L.Vrouw-van-Lourdeskerk Na de dankmis komt iedereen buiten voor de zegening van de nieuwe ladderwagen Serenade voor het oud gemeentehuis 1 Serenade voor het oud gemeentehuis 2 Musiceren in de oude raadzaal Luisteren naar toespraken Schepen Jan Bonjean overhandigt de verjaardagscheque. Tekenen van het Guldenboek Raadslid Hilde Dewit-Jacobs tekent het Guldenboek De heer Van den Bogaert tekent het Guldenboek Groepsfoto van, de Elsdonkse oud-scouts Ontvangst KSA voor viering 25 jaar Viering 25 jaar turnkring Olympia De verantwoordelijken en de secretaris van de sportraad Luisteren naar de toespraken Tekenen Guldenboek Toespraak van de schepen van Sport Toespraak van de schepen van Jeugd Groepsfoto Bruno Godon ontvangt de felicitaties van burgemeester Aerts Wat doet een koor?... Zingen Ferre Godon tekent het Guldenboek De familie luistert naar de toespraak image 05 Schepen en koor Bruno spreekt een dankwoord uit. Heildronk op 25 jaar Limerick Voorzitter Ludwig Vermant komt de raadzaal binnen. Groepsfoto Jeugdhuis Limerick met gemeentebestuur Schepen Willy In 't Ven met de verjaardagscheque De leden van de Cultuurraad en gemeentebestuur luisteren naar de sprekers Muzikale intermezzi Het bestuur van de cultuurraad Raf Lemmens Burgemeester Aerts Egide Bourry Ontvangst Filatelisten Een ernstig gesprek tussen de voorzitter en de burgemeester De voorzitter krijgt een aandenken van de gemeente Groepsfoto van de voetbalclub met gemeenteraadsleden Samen met het gemeentebestuur op de foto Toespraak van schepen Terry Goossens-Luyckx Interview met de zuster De initiatiefneester met de zusters Het zangkoor van de school in de Patronaatstraat De klasgenootjes van Terry luisteren naar het koor in hun oude school. De klasgenootjes van Terry luisteren naar het koor in hun oude school. Keuvelen bij de receptie De heildronk Groepsfoto met gemeenteraadsleden Een woordje van de voorzitter Toespraak van de burgemeester Antwoord van de voorzitster Het bestuur met pastoor Vermoesen Luisteren naar de toespraken. Luisteren naar de toespraken. Demo basketbal Demo korfbal Demo hockey De burgemeester reikt prijzen uit Schepen van sport Terry Goossens De toeschouwers: op de tribune De voorzitter Groepsfoto met schepencollege Blije gezichten bij De Vlinderkes Overhandiging van de cheque Schepencollege met de voorzitter en minister Tindemans Toespraak van de voorzitter Overhandiging van de tinnen schotel van de gemeente Edegem Verwelkoming door de burgemeester
Resultaten 1 tot 100 van 120 Show all

Identificatie

Referentie code

EV_A

Titel

Vieringen verenigingen

Datum(s)

Beschrijvingsniveau

Deelarchief

Omvang en medium

1 pak

Context

Naam van de archiefvormer

Geschiedenis van het archief

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Bevat de vieringen van de jubilea van verenigingen

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Voorwaarden voor reproductie

Taal van het materiaal

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Soort document trefwoord

Status

Verwijdering van datering archiefvorming

Bronnen

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places