Vermoesen, Emiel

Zona de identificação

tipo de entidade

Pessoa singular

Forma autorizada do nome

Vermoesen, Emiel

Forma(s) paralela(s) de nome

  • pastoor Vermoesen
  • E.H. Vermoesen

Forma normalizada do nome de acordo com outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

identificadores para entidades coletivas

área de descrição

Datas de existência

1917 - 2013

Histórico

Emiel Josef Maria VERMOESEN werd geboren in Malderen op 17 juli 1917. Op 26 juli 1942 werd hij in Mechelen tot priester werd gewijd. Tot 1950 was hij leraar en econoom in het Heilig-Hartcollege in Ganshoren, daarna werd hij onderpastoor in de parochie Onze-Lieve-Vrouw-van-Smarten te Merksem. In 1965 vraagt de bisschop DAEM hem een nieuwe parochie op te richten in Edegem, omdat de parochie Heilige Familie te groot wordt. Einde 1967 begint hij de bouw van een school en de kerk Sint-Jozef. E.H. VERMOESEN blijft er pastoor tot 30 september 1992. De erepastoor overlijdt in Edegem op 29 mei 2013.

Locais

Estado Legal

funções, ocupações e atividades

Mandatos/Fontes de autoridade

Estruturas internas/genealogia

Contexto geral

Área de relacionamento

Área de pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Ocupações

Zona do controlo

Identificador de autoridade arquivística de documentos

BE-HAEE-AR069

Identificador da instituição

BE/314343

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

EL 2021-01-18

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

  • Área de transferência

  • Exportar

  • EAC

Assuntos relacionados

Locais relacionados