Archieven van publieke organisaties

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

  • overheid, politie, brandweer, gemeentewerken, gemeentelijke werkgroepen of adviesraden

Hiërarchische termen

Archieven van publieke organisaties

Gelijksoortige termen

Archieven van publieke organisaties

Verwante termen

Archieven van publieke organisaties

3 Archiefbeschrijving results for Archieven van publieke organisaties

3 results directly related Exclude narrower terms

Archief OCMW en voorgangers

  • OCMW
  • Archief
  • 1708-2010

Het archief bestaat uit 5 delen:
A. Bureel van Weldadigheid of Armenbestuur (voor 1927)
B. Godsgasthuis (van 1878 tot 1956) (werking en gebouwen)
C. Commissie van Openbare Onderstand (van 1927 tot 1976)
D. De Openbare Commissie van Maatschappelijk Welzijn (na 1976)
E. Het rust- en verzorgingstehuis "Immaculata" (vanaf 1956) (gebouwen)

OCMW en voorgangers

Gemeentebestuur Edegem (Deelarchief van) (thans "Lokaal bestuur")

  • GEM
  • Archief
  • 1800 - ?

Bij het uitzuiveren van het gemeentearchief, werden een aantal stukken die niet verplicht bewaard moeten worden overgedragen naar het Historisch Archief van Erfgoed Edegem. Ook worden er bij historisch onderzoek soms kopieën (scans) gemaakt van dossiers, briefwisseling en verslagen van schepencollege of gemeenteraad (uit gemeentearchief of rijksarchief/provinciearchief), die bij het HAEE (digitaal) bewaard worden.

Gemeentebestuur Edegem