Monumenten

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Bouwwerken die door hun grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk zijn of door de eraan verbonden historische associaties eerbiedwaardig worden geacht.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Monumenten

Monumenten

Gelijksoortige termen

Monumenten

Verwante termen

Monumenten

8 Archiefbeschrijving results for Monumenten

8 results directly related Exclude narrower terms

begraafplaats

Oorlogsmonument door de beeldhouwer Alfons Lambert Baggen, op 3 augustus 1924 ingehuldigd. Treurend België is voorgesteld als vrouw in wapenrusting, gehuld in het Belgische vaandel, met helm en een door lauweren omkranst zwaard. Aan haar rechtervoet een wapenschild met de Belgische Leeuw.

Inhuldiging monument van de Weerstand (hoek Oude-Godstraat en Onafhankelijkheidstraat)

Inhuldiging monument van de Weerstand. De film begint met een zicht op het in 1922 opgerichte standbeeld "de vuist" dat toen voor het gemeentehuis stond. Nu staat het op het pleintje op de hoek van de Vrijwilligersstraat en de Onafhankelijkheidsstraat. We zien verder de optocht naar het einde van de Onafhankelijkheidsstraat (hoek met de Oude-God-straat, waar het monument van de weerstand plechtig wordt ingehuldigd. Het is een werk van beeldhouwer R. Schuermans. De sokkel werd gemaakt door steenhouwer Brosens uit Mortsel.

Van de Velde, René

Tentoonstelling Edegem: monumenten, zichten en sagen

Opnamen van de vernissage van een tentoonstelling in Huis Hellemans in het kader van Open Monumentendag. Zes afdrukken kleur 10 cm x 15 cm, waarvan 3 gescand. We zien de laureaten van de wedstrijd "Edegem: Monumenten, zichten en sagen": Adriaenssens, Marleen; Bastian de Coninck, P.; Mondon, Michel; Van Lantschoot, Walter; Willems, Raymond en schepen Koen Snyders; Van Noten, Marcel; Bourry, Egide