Koninklijk werk der volkstuinen Edegem (archief van) Inventory list

Bestandsidentificatie Sort ascending Titel Beschrijvingsniveau Datum Digitaal object
KWVT_A Bestuur Reeks 1908
KWVT_02 Lijstje voorzitters en bestuursleden van 1946 tot 1999 Bestanddeel 1946-1999
KWVT_03 jeugd tuingroep Bestanddeel 1951-1953
KWVT_07 Algemene vergaderingen. Uitnodigingen, verslagen Bestanddeel 2009-2017
KWVT_09 betwistingen Bestanddeel 2019
KWVT_36 Jaarverslagen voor provinciaal verbond Bestanddeel 2012-2013
KWVT_10 Losse ledenlijsten en enkele lidkaarten Bestanddeel 1938-2017
KWVT_C Activiteiten Reeks 1966-2016
KWVT_16 Verslagboek proeftuin Bestanddeel 1967-1976
KWVT_28 Opentuinendag 24 juni 2012 Bestanddeel 2012
KWVT_33 Tentoonstellingsmateriaal Bestanddeel na 2008
KWVT_42 Diareeks over tentoonstelling Bestanddeel s.d.
KWVT_23 Foto's tuintjes 2008 Bestanddeel 2008
KWVT_01 Volkstuinen tijden WO2: ledenlijsten, omzendbrieven, oorlogsmaatregelen, gronden minister SAP Bestanddeel 1939-1950
KWVT_08 Gebruiksovereenkomst met kerkfabriek Sint-Paulus Bestanddeel 2009-2015
KWVT_15 50 jarig bestaan Bestanddeel 1966
KWVT_17 Hof prijskampen Bestanddeel 1977-2001
KWVT_25 Organisatie barbecues Bestanddeel 2007-2014
KWVT_26 Composteren Bestanddeel 2010-2013
KWVT_27 Bestrijding coloradokever in de volkstuinen. Instructies. Bestanddeel 2011
KWVT_35 Publicaties en krantenknipsels Bestanddeel 1950-heden
KWVT_06 Subsidieaanvragen gemeente Edegem Bestanddeel 2007-2015
KWVT_37 Statuten en huishoudelijke reglementen (Feitelijke vereniging en vzw) Bestanddeel 1908-2015
KWVT_38 Volkstuintjes Vestinglaan. Vergaderingen, briefwisseling Bestanddeel 2007-2011
KWVT_40 Briefwisseling (zeer fragmentarisch) Bestanddeel 1932-1991
KWVT_41 Plannen Bestanddeel 2010-2013
KWVT_11 Ledenlijsten 1946-1950 Bestanddeel 1946-1950
KWVT_12 Ledenlijsten 1950-1980 Bestanddeel 1950-1989
KWVT_14 Steekkaarten leden Bestanddeel sd
KWVT_21 Viering 100 jaar en dossier titel "koninklijke" Bestanddeel 2006-2008
KWVT_22 Fotoboek feest 2008 voor 100 jarig bestaan Bestanddeel 2008
KWVT_29 Edegem herdenkt 100 jaar groote oorlog. Oorlogsgroenten in de volkstuinen Bestanddeel 2014
KWVT_31 Controle panden 2015 aan J. Smitzlaan Bestanddeel 2015
KWVT_32 Bodemanalyses 2016 Bestanddeel 2016
KWVT_24 Foto's 100 receptie jaar Bestanddeel 2008
KWVT_30 Foto's aanleg volkstuinen Onafhankelijkheidsstraat-Oude-Godstraat Bestanddeel 2013-2015
KWVT_04 Kasboek Bestanddeel 1960-1996
KWVT_05 Verslagboek bestuursvergaderingen Bestanddeel 1988-1997
KWVT_B Leden Reeks 1938
KWVT_13 Ledenlijsten 1992-1998 Bestanddeel 1992-1998
KWVT_18 Edegem 825. Wedstrijd voortuintjes. Bestanddeel 1998
KWVT_19 De bronzen pagadder 2006 Bestanddeel 2006
KWVT_20 Samenwerking met KADOC over volkstuinen Bestanddeel 2006
KWVT_39 Viering 110 jaar volkstuinen Bestanddeel 2018
KWVT_34 Volkstuinen. Foto's uit boek Bestanddeel sd