Kerkfabriek Edegem (Sint-Antonius, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius)

Identificatie

Soort entiteit

Instelling

Geauthoriseerde naam

Kerkfabriek Edegem (Sint-Antonius, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius)

Parallelle vormen van de naam

Gestandaardiseerde naamvorm(en) volgens andere regels.

Andere naamsvormen

Identificatiecode voor organisaties

Beschrijving

Bestaansperiode

1809 - heden

Geschiedenis

Kerkfabriek van parochie Sint-Antonius Edegem. In 1927 werd in de wijk Elsdonk de parochie van de Heilige Familie opgericht en afgesplitst van de parochie Sint-Antonius. Vanaf 1933 na de inwijding van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk als parochiekerk werd de naam van de parochie "Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius".

Plaatsen

Edegem

Rechtsvorm

De kerkfabriek is sinds 1809 een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

Functies, beroepen en activiteiten

De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken, ze is ook belast met het onderhoud en de bewaring van het kerkgebouw van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.
De kerkfabriek wordt bestuurd door de kerkraad, die bestaat uit vijf verkozen leden en een door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie. Deze zes kerkraadsleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Om de drie jaar wordt de kerkraad gedeeltelijk vernieuwd via verkiezingen.

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Interne structuren / genealogie

Algemene context

relaties

Related entity

Kerk en parochie van Edegem (Onze-Lieve-Vrouw, later Sint-Antonius) (ca 1000 - 1809)

Identifier of related entity

BE-HAEE-AR016

Soort relatie

temporal

Type of relationship

Kerk en parochie van Edegem (Onze-Lieve-Vrouw, later Sint-Antonius)

is de voorganger van

Kerkfabriek Edegem (Sint-Antonius, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius)

Datering van de relatie

1809

Beschrijving van de relatie

Access points area

Onderwerp trefwoord

Plaats trefwoord

Occupations

Beheer

Authority record identifier

BE-HAEE-AR004

Identificatiecode van de instelling

BE/314343

Toegepaste regels en/of conventies

ISAAR(CPF): Internationale norm voor archivistische geautoriseerde beschrijvingen van organisaties, personen en families, Antwerpen/Leuven/Amsterdam 2006.

Status

Herzien

Niveau van detaillering

Gedeeltelijk

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

EL oktober 2018

Taal (talen)

  • Nederlands
  • Frans
  • Latijn

Schrift(en)

  • Latijn

Bronnen

Onderhoudsaantekeningen

  • Klembord

  • Exporteer

  • EAC

Verwante onderwerpen

Verwante plaatsen