Wetgeving

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

  • Geschreven verklaringen die rechtsgeldig zijn door de goedkeuring of bekrachtiging van een officieel staatsorgaan of ander bestuurslichaam, zoals wetten, reglementen, toekenningen van fondsen en internationale verdragen.

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

Hiërarchische termen

Wetgeving

Gelijksoortige termen

Wetgeving

Verwante termen

Wetgeving

5 Archiefbeschrijving results for Wetgeving

5 results directly related Exclude narrower terms