Reports

Inventaris van de goederen gevonden in de pastorij en door de kerkfabriek overgedragen aan de kring voor heemkunde in 1984

There are no relevant reports for this item