4851 resultaten getoond

Archiefbeschrijving
Afdrukvoorbeeld Hierarchy View:

1702 resultaten met digitale objecten Toon resultaten met digitale objecten

Onroerend Erfgoed Edegem (Archief van de expertisegroep)

 • OE
 • Archief
 • 1700 - ?

Omvat de collectie aan informatie over het Onroerend Erfgoed in Edegem, verzameld door de expertisegroep Onroerend Erfgoed Edegem. Ordening volgens straten.

Onroerend Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Gemeentebestuur Edegem (Deelarchief van) (thans "Lokaal bestuur")

 • GEM
 • Archief
 • 1800 - ?

Bij het uitzuiveren van het gemeentearchief, werden een aantal stukken die niet verplicht bewaard moeten worden overgedragen naar het Historisch Archief van Erfgoed Edegem. Ook worden er bij historisch onderzoek soms kopieën (scans) gemaakt van dossiers, briefwisseling en verslagen van schepencollege of gemeenteraad (uit gemeentearchief of rijksarchief/provinciearchief), die bij het HAEE (digitaal) bewaard worden.

Gemeentebestuur Edegem

Reproducties van foto's van notabelen

Afdrukken van reproducties (sommige geretoucheerd) van (delen van) foto's van burgemeesters, secretarissen en pastoors, zoals die voorkomen in de afbeeldingen 63, 64 en 65 bij Van Passen, R. "Geschiedenis van Edegem", Edegem, 1974

Sint-Antoniuskerk: dossier nieuwe orgel 1862-1871

De niet uitgevoerde overeenkomsten voor het bouwen van een orgel door Hypolite Loret uit 1862 (plan kast) en 1864, overeenkomst met Frans Loret - Vermeersch uit 1866 (plan deuren), schuldbrief, betalingen. Offerte nieuwe registers en verplaatsen orgel door Vermeersch uit 1871.

Kerkfabriek Edegem (Sint-Antonius, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius)

Fotocollectie

 • FO
 • Archief
 • 1871 - ?

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

François De Wael

Portret (Carte de visite foto) door Antoni Verryck-Fleetwood, Meirplaats 89 (daar werkzaam van 1871 tot 1882. Achteraan geschreven "Soi De Wael".

Portret van Adolphe Serruys

Portret (Carte de visite foto) door Linnig Quveliers, Carnotstraat 49 te Antwerpen (daar werkzaam van 1871 tot 1876). Achteraan geschreven "Serruys".

Portret Dré De Kock

Portret (Carte de visite foto) door C. De Trez & Cie, Groendaalstraat 28 Antwerpen (daar werkzaam van 1884 tot 1904)

Station Edegem 1886

De blokhut links van de bareel was in 1875 het enige gebouw langs de Hovestraat. In 1886 was er nauwelijks bebouwing langs de "Hovensche straat" of "Hovensche galgweg". Op deze oudste foto van de Hovestraat zien we in de verte aan de linkerkant de enige woning, nu vervangen door het huis Hovestraat 37. Rechts op de voorgrond het café-restaurant van hovenier Jan De Laet, dat in 1885 gebouwd werd (in 2020 braakland huisnummer 134). Merk ook op hoe smal de doorgang is. Rechts op de achtergrond de huizen van de Doelveldstraat en de Sint-Antoniuskerk.

Onroerend Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Collectie ansichtkaarten over Edegem

 • PK
 • Archief
 • 1893 - ?

Bevat twee verschijningsvormen van ansichtkaarten: (A) de originele papieren ansichtkaarten, (B) fotografische afdrukken van kopieën van ansichtkaarten.
Zuiver digitale kopieën van ansichtkaarten, gemaakt van collecties van Edegemse verzamelaars, worden hier niet meegerekend. Die staan gerangschikt bij het voorwerp dat ze afbeelden (grot, kerk, huis, straat, gebeurtenis...)

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Fietsbelasting Clément Segers 1894

Een kwijtingsbewijs van 22 maart 1894 op naam van Clément Segers voor het betalen van "Taks op de trapwielrijders - Taxe sur les Vélocipédistes" (vijftien frank) met zijn foto en handtekening.

Edegem. De kerk. L'Eglise

reproductie van ansichtkaart of van de foto die ervoor gebruikt werd, met zicht van de kerk vanuit de Strijdersstraat, met rechts de madonna aan de geven van De Zwaan. De originele kaart is kaart 122 van G. Bongartz, uitg. Oude-God. Op de achterzijde van de foto is geschreven "1900. Van de Perre, postbode".

Evenementen en gebeurtenissen in Edegem

 • EV
 • Archief
 • 1900 - 2030

Collectie van persknipsels, documentatie, foto's en film over evenementen (openbare gebeurtenissen) in Edegem: optochten, processies, vieringen, ceremonies, inhuldigingen, kermis, tentoonstellingen, festivals... en gebeurtenissen in Edegem zoals ongevallen, ramp, brand...

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Portret van Charles Thijs

Portret (Carte de visite foto) door J. Beff, Klapdorp 54 te Antwerpen (daar werkzaam van 1902 tot 1920). Achteraan geschreven "Charel Thijs" en gedrukt "1906"

FC Belgica (Archief van Albert Verbeeck)

 • FCB
 • Archief
 • 1908 - 1993

Omvat documenten van Sporting FC Belgica (1908-1914), Belgica FC Edegem (1924-1966), KVV Belgica Edegem Sport (1966-1974) en F.C. Belgica Vzw (van 1974 tot overlijden Albert Verbeeck in 1993)

Verbeeck, Albert

De Edegemenaar

Weekblad. Vlaamsch Katholiek en Volksgezind Blad, uitgegeven door de zorgen van den Studiekring en Sprekersbond "GEEN RIJKER KROON DAN EIGEN SCHOON". Onder het Eerevoorzitterschap van Mr JANS, Advocaat.
Het gaat hier om reproducties van de voorpagina's van de krant tussen 19 maart 1911 (eerste nummer) en 2 augustus 1914. Deze voorpagina's vertonen echter zelden lokaal nieuws.

Tijdschriftencollectie HAEE

 • TS
 • Archief
 • 1911 - ?

Deze collectie bevat maar een deel van de tijdschriften, eigen tijdschriften zitten soms in de archieven van de verenigingen, of (losse thema afleveringen van) tijdschriften zijn soms in de erfgoedbibliotheek ingeschreven. Voor ALLE tijdschriften, klik op het genre trefwoord "tijdschriften" hier onder

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Portretten van meester Richard Goossens (1854-1916)

1 afdruk op karton gekleefd, 60 x 90 mm, fotograaf J. Van Crewel; Phot. Anvers, van een jongere Goossens; 1 afdruk van zeer goede kwaliteit door Atelier Zimmermann, Kerkstraat 21 te Antwerpen, 10 x 15 op karton gekleefd. Daarvan nog 3 afdrukken 95 x 140 mm, 2 donker, 1 verschoten, 2 opgekleefd met notitie op beide achterkanten "september 1912". Op één achterkant staat: "Geboren te Thildonck, den 8 oktober 1854, overleden te Edegem, den 1 juli 1916, Jozef Van Dyck (schenker??)"

Affiches

 • AF
 • Archief
 • 1912 - ?

Affiches die niet binnen een archief van een organisatie zijn ondergebracht, vormen een collectie van affiches, ingedeeld per vereniging of organisator.

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Onze Rood-Groenen

Enkele afleveringen van het supporterstijdschriftje "onze Rood-Groene" van voetbalclub Belgica (gesticht 1908).
Uitgetikt op doorslagpapier en versierd met ingekleurde tekeningen. Deze exemplaren waren bestemd om door de leden van de voetbalclub onder elkaar doorgegeven te worden.

Sporting FC Belgica

Familiedocumenten Alexander Cuypers -Daelemans

-Mobilisatie zakboekje 1916-1919 van Alexander Cuypers
-Verlofbrief Belgisch leger 1920 van Alexander Cuypers
-Spaarboekje Volksspaarkas Lokaal de Eendracht op naam van Joanna Maria Daelemans
-Rantsoeneringskaarten Edegem 1948-1949 familie Cuypers-Daelemans (6 stuks)
-10 foto's Chiro Edegem met kinderen van de familie Cuypers-Daelemans. Foto's van kamp te Baal in augustus 1942. Ook een foto vanop de Prins Boudewijnlaan met zicht in de verte op Sint-Antoniuskerk en dreef
-Korte genealogische schets

Erfgoedbibliotheek

 • BIB
 • Archief
 • 1922 - ?

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Briefwisseling met duivenmaatschappijen en aanvragen voor de toelating tot het houden van duiven. (10 maatschappijen)

Onder Ons Hovestraat 57
Onder Ons (nieuw) Boerenlegerstraat 6
Duivenbond Edegem Bnafhankelijkheiddstraat 70
De Kopvliegers Drie Eikenstraat 81
De Meeuw Mouterijstraat 1 in 1924
De Moedige Duif Putstraat 61
De Veldduif Contichsche Binnenweg 63
De Wilde Duif Drie Eikenstraat 69
Luien Hoek Strijdersstraat 29
St. Antonius Drie Eikenstraat 27

"Onze Rood-Groenen". Clubblaadje BELGICA F.C. Edegem

Afleveringen van het supporterstijdschriftje "onze Rood-Groene" van voetbalclub F.C. Belgica Edegem (gesticht 1924).
De jaren 1924 - 1928 zijn uitgetikt op doorslagpapier en versierd met ingekleurde tekeningen. De jaargangen 1925-1927 zijn ingebonden, de bladen van jaargang 1927-28 is later op de bladen van een agenda gekleefd. De jaargangen 1931-1936 zijn van van het formaat 26 cm x 27 cm.

Belgica FC Edegem

Statuten

Omvat de "Statuten Gemengd Koor ‘H. Familie’ Elsdonk-Edegem" uit 1925, de voorganger van het koor, en de Statuten Familiakoor Elsdonk 1927 – 1977

Nieuwsblad van Edegem

Maandblad. Orgaan van de partij Oud-Edegem-Verdedigers der Gemeentebelangen- Contact: Volkslust, Strijdersstraat 67.
Van vijfde jaargang, nummer 18 van september 1926 tot achtste jaargang , april 1932.

Resultaten 1 tot 100 van 4851