Afdrukvoorbeeld Sluiten

174 vondsten getoond

Archiefbeschrijving
Kerkarchief van de parochie Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Kerkfabriek Edegem (Sint-Antonius, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint-Antonius)
Afdrukvoorbeeld Hierarchy View:

3 results with digital objects Toon resultaten met digitaal stuk

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: dossier vloer kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: dossier vloer kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: meubels sacristie
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: meubels sacristie
Meisjesschool: Bouw 1913-1914. Rekeningen bouwmeester Florent VAN ROOY en aannemer Charles DE RIJCK e.a.
Meisjesschool: Bouw 1913-1914. Rekeningen bouwmeester Florent VAN ROOY en aannemer Charles DE RIJCK e.a.
Sint-Antoniuskerk: dossier nieuwe orgel 1862-1871
Sint-Antoniuskerk: dossier nieuwe orgel 1862-1871
Algemeen
Algemeen
Beraadslagingen der kerkfabriek 1820-1848. Register in blauw kartonnen omslag.
Beraadslagingen der kerkfabriek 1820-1848. Register in blauw kartonnen omslag.
Beraadslagingen der kerkfabriek 1849-1931
Beraadslagingen der kerkfabriek 1849-1931
Onroerende eigendommen
Onroerende eigendommen
Algemeen
Algemeen
Staat van de kerkfabriek van Edegem in 1848
Staat van de kerkfabriek van Edegem in 1848
Sint-Antoniuskerk: dossier herstelling oorlogsschade kerk (WO II)
Sint-Antoniuskerk: dossier herstelling oorlogsschade kerk (WO II)
Sint-Antoniuskerk: dossier leveren en gieten van een nieuwe klok
Sint-Antoniuskerk: dossier leveren en gieten van een nieuwe klok
Sint-Antoniuskerk: dossier donderroede 1864-1869. Bevat kopies van andere briefwisseling 1864-1849. Bliksemafleiders 1906.
Sint-Antoniuskerk: dossier donderroede 1864-1869. Bevat kopies van andere briefwisseling 1864-1849. Bliksemafleiders 1906.
Sint-Antoniuskerk: documentatie, gids, beschrijving grafzerken, Sint-Antoniusviering, foto ca 1950
Sint-Antoniuskerk: documentatie, gids, beschrijving grafzerken, Sint-Antoniusviering, foto ca 1950
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: schetsen van verschillende ontwerpen van Louis de Vooght.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: schetsen van verschillende ontwerpen van Louis de Vooght.
Sint-Luciakapel
Sint-Luciakapel
Bouw van de nieuwe pastorie Dorpsstraat (nu Strijdersstraat) in 1858. Aankoop, afbraak, bouw, beslissingen kerkfabriek.
Bouw van de nieuwe pastorie Dorpsstraat (nu Strijdersstraat) in 1858. Aankoop, afbraak, bouw, beslissingen kerkfabriek.
Spoorweg Antwerpen-Doornik. Briefwisseling onteigening perceel op Posdijk behorende tot de kerkfabriek. Tracé 1866 (1866-1867) en tracé 1874.
Spoorweg Antwerpen-Doornik. Briefwisseling onteigening perceel op Posdijk behorende tot de kerkfabriek. Tracé 1866 (1866-1867) en tracé 1874.
Kopie van de inventaris van het parochiearchief aanwezig in het gemeentehuis, opgesteld door R.Van Passen in 1973
Kopie van de inventaris van het parochiearchief aanwezig in het gemeentehuis, opgesteld door R.Van Passen in 1973
Inventaris van de Kerk van Edegem door C. NAULI, pastoor
Inventaris van de Kerk van Edegem door C. NAULI, pastoor
Inventaris van de kist met kerkdocumenten en papieren dd 24 juli 1821
Inventaris van de kist met kerkdocumenten en papieren dd 24 juli 1821
Staat der fondatiën der parochie van Edegem ,1881 en 1887 (met verlenging toestemming bisdom 1887 tot 1917)
Staat der fondatiën der parochie van Edegem ,1881 en 1887 (met verlenging toestemming bisdom 1887 tot 1917)
Leningen en beleggingen
Leningen en beleggingen
Financieel beheer
Financieel beheer
Kasboekje verkoop boekjes en stenen
Kasboekje verkoop boekjes en stenen
jaar 1832
jaar 1832
jaar 1833
jaar 1833
jaar 1834
jaar 1834
jaar 1835
jaar 1835
jaar 1846
jaar 1846
jaar 1851
jaar 1851
jaar 1853
jaar 1853
jaar 1854
jaar 1854
jaar 1856
jaar 1856
jaar 1859
jaar 1859
jaar 1861
jaar 1861
december 1939 - augustus 1947
december 1939 - augustus 1947
juni 1947 - 1949, jaar 1954
juni 1947 - 1949, jaar 1954
jaren 1957 - 1958
jaren 1957 - 1958
december 1959 - februari 1963
december 1959 - februari 1963
facturen: religieuse objecten voor grot: 1961 - september 1979
facturen: religieuse objecten voor grot: 1961 - september 1979
april 1962 - november 1964
april 1962 - november 1964
jaren 1967 - 1968
jaren 1967 - 1968
jaren 1971 - augustus 1974
jaren 1971 - augustus 1974
jaren 1974 - 1979
jaren 1974 - 1979
jaar 1885
jaar 1885
jaar 1937
jaar 1937
facturen 1970-1979 voor levering mazout
facturen 1970-1979 voor levering mazout
Grot: jaren 1937 - 1939
Grot: jaren 1937 - 1939
losse facturen en rekeningen 1947 en 1948
losse facturen en rekeningen 1947 en 1948
losse facturen en rekeningen 1951
losse facturen en rekeningen 1951
Kerkrekeningen 1832-1835, 1846-1849. Pak 1: 1832-1835, pak 2:1846-1849
Kerkrekeningen 1832-1835, 1846-1849. Pak 1: 1832-1835, pak 2:1846-1849
Cijnzen door kerkfabriek 1804 tot 1820 en staat der kerkinkomsten 1822
Cijnzen door kerkfabriek 1804 tot 1820 en staat der kerkinkomsten 1822
Beraadslagingen der bureel kerkmeesters 1849-1932
Beraadslagingen der bureel kerkmeesters 1849-1932
Verslagen zittingen kerkraad, akten, decreten, besluiten van de kerkfabriek H. Antonius
Verslagen zittingen kerkraad, akten, decreten, besluiten van de kerkfabriek H. Antonius
Kerkfabriek: briefwisseling 1941-1949
Kerkfabriek: briefwisseling 1941-1949
Briefwisseling kerkfabriek allerlei 1932-1979
Briefwisseling kerkfabriek allerlei 1932-1979
Bestuur parochie
Bestuur parochie
Losse notities over geschiedenis parochie Edegem 1927-1964
Losse notities over geschiedenis parochie Edegem 1927-1964
Lijst onroerende goederen kerkfabriek ca 1956
Lijst onroerende goederen kerkfabriek ca 1956
Sint-Antoniuskerk
Sint-Antoniuskerk
Sint-Antonius: dossier herstelling oorlogsschade klok "DEUM LAUDO…"
Sint-Antonius: dossier herstelling oorlogsschade klok "DEUM LAUDO…"
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Dossier herstellingswerken ten gevolge van bombardement van 08-11-1940 en bouw van de oprit vooraan de kerk. Bevat enkele losse foto's van de kerk.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Dossier herstellingswerken ten gevolge van bombardement van 08-11-1940 en bouw van de oprit vooraan de kerk. Bevat enkele losse foto's van de kerk.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bouw. Lastenboek, facturen, kwijtingen, briefwisseling met aannemer, bouwmeester en overheden. Orgel: wijding 1936. Bevat enkele foto's.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bouw. Lastenboek, facturen, kwijtingen, briefwisseling met aannemer, bouwmeester en overheden. Orgel: wijding 1936. Bevat enkele foto's.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bestek en voorwaarden elektrische verlichting van de in opbouw zijnde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk 1932
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bestek en voorwaarden elektrische verlichting van de in opbouw zijnde Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk 1932
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bouw. Offerte aanneming Elektriciteit (Narcisse Stiénon)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bouw. Offerte aanneming Elektriciteit (Narcisse Stiénon)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: dossier verbouwing voor bibliotheek 1957 (plans, lastenboek, bouwtoelating, offerte, rekeningen), met folder uit 1969 over de Bibliotheek, Hovestraat 70.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: dossier verbouwing voor bibliotheek 1957 (plans, lastenboek, bouwtoelating, offerte, rekeningen), met folder uit 1969 over de Bibliotheek, Hovestraat 70.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bouw: briefwisseling, rekeningen, betalingsbewijzen 1931-1935
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Bouw: briefwisseling, rekeningen, betalingsbewijzen 1931-1935
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Algemene afrekening van de werken van de kerk op 10 maart 1933
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: Algemene afrekening van de werken van de kerk op 10 maart 1933
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bijzonder lastenboek bouw kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bijzonder lastenboek bouw kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: offerte Antwerpse gasmaatschappij 1953 verwarming kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: offerte Antwerpse gasmaatschappij 1953 verwarming kerk
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bouwplannen van Bouwmeester Louis De Vooght
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk: bouwplannen van Bouwmeester Louis De Vooght
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot
Kerkegoederen, Fondatiën etc. 1821-1882. 79 door J.B.Stockmans gebundelde akten: Fundaties, uittr...
Kerkegoederen, Fondatiën etc. 1821-1882. 79 door J.B.Stockmans gebundelde akten: Fundaties, uittreksels uit testamenten, ruiling en verkoop van goederen, oprichting nieuwe pastorie enz. Verder 19e - eeuwse varia.
Dossier verkoop van een stuk grond te Mortsel "De Linden" tegen de Oude Baan
Dossier verkoop van een stuk grond te Mortsel "De Linden" tegen de Oude Baan
Omzendbrieven bescherming monumenten en kunstschatten
Omzendbrieven bescherming monumenten en kunstschatten
Inventaris van de goederen gevonden in de pastorij en door de kerkfabriek overgedragen aan de kring voor heemkunde in 1984
Inventaris van de goederen gevonden in de pastorij en door de kerkfabriek overgedragen aan de kring voor heemkunde in 1984
Schenkingen en legaten
Schenkingen en legaten
Staat der stichtingen der parochie van Edegem , 1924, aangevuld tot 1930
Staat der stichtingen der parochie van Edegem , 1924, aangevuld tot 1930
Boekhouding
Boekhouding
Alfabetisch register met per persoon en jaar de betaalde stoelgelden: 1935 - 1936
Alfabetisch register met per persoon en jaar de betaalde stoelgelden: 1935 - 1936
Kasboek Grot 1923 - september 1952 en "oud kasboek" kerk 1923 - december 1932
Kasboek Grot 1923 - september 1952 en "oud kasboek" kerk 1923 - december 1932
Aanslagen en briefwisseling met Gemeente Mortsel over belasting voor het voetpad op de Mechelse Steenweg. 1932 - 1938
Aanslagen en briefwisseling met Gemeente Mortsel over belasting voor het voetpad op de Mechelse Steenweg. 1932 - 1938
Verzekeringen kerk 1941, 1947-1949
Verzekeringen kerk 1941, 1947-1949
Bewijsstukken, facturen en betalingsmandaten
Bewijsstukken, facturen en betalingsmandaten
jaar 1829
jaar 1829
jaar 1844
jaar 1844
jaar 1852
jaar 1852
jaar 1855
jaar 1855
jaar 1857
jaar 1857
jaar 1955 - november 1956
jaar 1955 - november 1956
jaar 1956
jaar 1956
juli 1968 - 1969
juli 1968 - 1969
jaar 1950
jaar 1950
Begrotingen van de Kerkfabriek van 1884 tot en met 1946, jaren 1916-1920 ontbreken
Begrotingen van de Kerkfabriek van 1884 tot en met 1946, jaren 1916-1920 ontbreken
Archief van het kerkfabriek Edegem na 1809 (Sint-Antonius, Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes)
Archief van het kerkfabriek Edegem na 1809 (Sint-Antonius, Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes)
Briefwisseling
Briefwisseling
Briefwisseling kerkfabriek 1832 - 1834, 1847, 1864-1877
Briefwisseling kerkfabriek 1832 - 1834, 1847, 1864-1877
Kerkfabriek: briefwisseling 1819-1820
Kerkfabriek: briefwisseling 1819-1820
Resultaten 1 tot 100 van 174