Showing 4851 results

Archival description
Print preview Hierarchy View:

1702 results with digital objects Show results with digital objects

Sacra Scriptura. Prolegomena in Epistolas Sancti Pauli pastorales.
Sacra Scriptura. Prolegomena in Epistolas Sancti Pauli pastorales.
Sacra Scriptura. Historia Veteris Testamenti.Questionibus et responsis. Tab. Synopt. I-II-III
Sacra Scriptura. Historia Veteris Testamenti.Questionibus et responsis. Tab. Synopt. I-II-III
Sancta Scriptura. Prolegomena in epistolam ad Ephesios, ad Phil ad Gal I & II ad Tess I & II ad Corint.
Sancta Scriptura. Prolegomena in epistolam ad Ephesios, ad Phil ad Gal I & II ad Tess I & II ad Corint.
Sancta Scriptura Evangelia Sancti Joannis & Sancti Matthei. Tab Synopt.
Sancta Scriptura Evangelia Sancti Joannis & Sancti Matthei. Tab Synopt.
Casus Conscientiae in praecipuas questiones Theologiae Moralis. P. Joannes Petrus GUTY. S.J. 5de druk, Deel 1. Lyon, 1875
Casus Conscientiae in praecipuas questiones Theologiae Moralis. P. Joannes Petrus GUTY. S.J. 5de druk, Deel 1. Lyon, 1875
Uitgewerkte Plannen voor sermoenen en lessen over het heilig misoffer. August CROEGAERT. Derde deel: de Mis der geloovigen.
Uitgewerkte Plannen voor sermoenen en lessen over het heilig misoffer. August CROEGAERT. Derde deel: de Mis der geloovigen.
Pastorale rituali romano accomodatum canones et ritus ecclesiasticos. Joannes HAUCHINUS & Jacobus BOONEN. Antverpiae: Ex architypographia Plantiniana, 1796.
Pastorale rituali romano accomodatum canones et ritus ecclesiasticos. Joannes HAUCHINUS & Jacobus BOONEN. Antverpiae: Ex architypographia Plantiniana, 1796.
Dissertatio Canonica de intercessione sive interventione episcoporum (…). Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen, 1748
Dissertatio Canonica de intercessione sive interventione episcoporum (…). Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen, 1748
Commentarius in Canones et decreta juric veteris ac novi (…). Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen: Officina Metternichiana, 1755
Commentarius in Canones et decreta juric veteris ac novi (…). Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen: Officina Metternichiana, 1755
Opuscula varia sive Juris ecclesiastici universi. Pars Quarta.Tomus Secundus. Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen: Officina Metternichiana, 1748
Opuscula varia sive Juris ecclesiastici universi. Pars Quarta.Tomus Secundus. Zeger Bernard VAN ESPEN, Keulen: Officina Metternichiana, 1748
Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (1e druk). 15 dln. : Amsterdam: Brinkman, 1870-1882.
Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid onder hoofdredactie van A. Winkler Prins (1e druk). 15 dln. : Amsterdam: Brinkman, 1870-1882.
Missale Romanum ex officina Plantaniana apud Baltasar Moretum 1672 in folio (37 cm x 23,5 cm)
Missale Romanum ex officina Plantaniana apud Baltasar Moretum 1672 in folio (37 cm x 23,5 cm)
Hortus Pastorum, Jacobus MARCHANTIUS, Coloniae Agrippinae (Keulen), 1622, Sumptibis Hermanni DEHMEN, in 4° (25,7 cm x 20,0 cm)
Hortus Pastorum, Jacobus MARCHANTIUS, Coloniae Agrippinae (Keulen), 1622, Sumptibis Hermanni DEHMEN, in 4° (25,7 cm x 20,0 cm)
Gebeden en plechtigheden bij de wijding van een klok. Mechelen, H. Dessain, 1951
Gebeden en plechtigheden bij de wijding van een klok. Mechelen, H. Dessain, 1951
Dat is de kerk. L. Arts s.j., - 1956
Dat is de kerk. L. Arts s.j., - 1956
Wie zijn "De getuigen van Jehova", F. Testis, Antwerpen, Studiecentrum voor zielzorg en predicatie, 1952
Wie zijn "De getuigen van Jehova", F. Testis, Antwerpen, Studiecentrum voor zielzorg en predicatie, 1952
Vaert wel en levet schone, L. Arts s.j., Extra nummer Bondsblad der Bonden van het H. Hart, juni 1941
Vaert wel en levet schone, L. Arts s.j., Extra nummer Bondsblad der Bonden van het H. Hart, juni 1941
Hulde aan Paus Pius XII - 1950
Hulde aan Paus Pius XII - 1950
Levensschets van den Heiligen Antonius, Abt , Averbode, Stoomdrukk. C. Compiet, 1892
Levensschets van den Heiligen Antonius, Abt , Averbode, Stoomdrukk. C. Compiet, 1892
Over het huwelijk -
Over het huwelijk -
Leven in Christus. Christus onze zaligmaker. Brugge-Amsterdam. De Kinkhoren, Desclée-de Brouwer, 1951
Leven in Christus. Christus onze zaligmaker. Brugge-Amsterdam. De Kinkhoren, Desclée-de Brouwer, 1951
Het doopsel-ceremoniën van den doop, Leuven, Abdij Keizersberg - 1928
Het doopsel-ceremoniën van den doop, Leuven, Abdij Keizersberg - 1928
Nieuw handboek der congreganisten, Sint-Truiden, Gustaaf Moreau, 12de uitgave, 1899
Nieuw handboek der congreganisten, Sint-Truiden, Gustaaf Moreau, 12de uitgave, 1899
Petit Office de La Sainte Vierge. Mechelen, H. Dessain, 1923
Petit Office de La Sainte Vierge. Mechelen, H. Dessain, 1923
Hemelsche genadebron. Gebedenboekje voor Roomsch-Katholieken - Turnhout, Brepols? na 1905
Hemelsche genadebron. Gebedenboekje voor Roomsch-Katholieken - Turnhout, Brepols? na 1905
Regina Coeli. Kerkboek voor katholieken, bewerkt door R.V.C. - 1922
Regina Coeli. Kerkboek voor katholieken, bewerkt door R.V.C. - 1922
Sursum Corda - 1905
Sursum Corda - 1905
Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg. Dr.L.J.Daeleman. Turnhout, Henri Proost, 1945
Roomsch-Katholiek Mis- en Vesperboek met uitleg. Dr.L.J.Daeleman. Turnhout, Henri Proost, 1945
Missel - vespéral Romain, Turnhout, Brepols, 1937
Missel - vespéral Romain, Turnhout, Brepols, 1937
Onder de H. Missie
Onder de H. Missie
Zedenadel. Driemaandelijks Tijdschrift Bond voor Openbare Zedelijkheid. Juli 1939
Zedenadel. Driemaandelijks Tijdschrift Bond voor Openbare Zedelijkheid. Juli 1939
Statuut van de speelzaal (van het seminarie) -1935
Statuut van de speelzaal (van het seminarie) -1935
De Linie, weekblad, 1954, "In het Mariajaar".
De Linie, weekblad, 1954, "In het Mariajaar".
Polemiek tussen de katholiek G. Van Sintjan tegen Klaas Sluys van de protestantse gemeente te Bouchout. Gestencilde vlugschriften.
Polemiek tussen de katholiek G. Van Sintjan tegen Klaas Sluys van de protestantse gemeente te Bouchout. Gestencilde vlugschriften.
Gebed - apostelwerk van Pater Damiaan - 1929
Gebed - apostelwerk van Pater Damiaan - 1929
Bewerking Parochieregister Sint-Antonius: Dopen 1618 - 1812
Bewerking Parochieregister Sint-Antonius: Dopen 1618 - 1812
Bewerking door Eugeen P.C. Van Vooren van parochieregister Sint-Antonius: Dopen 1618-1812 (alfabetisch)
Bewerking door Eugeen P.C. Van Vooren van parochieregister Sint-Antonius: Dopen 1618-1812 (alfabetisch)
De bron van het geluk. De vijftien gebeden geopenbaard aan de H. Brigitta
De bron van het geluk. De vijftien gebeden geopenbaard aan de H. Brigitta
Levensschets van den Heilgen Antonius, Abt. Averbode, 1892
Levensschets van den Heilgen Antonius, Abt. Averbode, 1892
Volksliederen Gode en maria ter ere. Apostolaat van de Rozenkrans, Ploegstraat 23, Antwerpen
Volksliederen Gode en maria ter ere. Apostolaat van de Rozenkrans, Ploegstraat 23, Antwerpen
Broederschap van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods (Onze-Lieve-Vrouw van Goed-Succes)
Broederschap van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods (Onze-Lieve-Vrouw van Goed-Succes)
Katholieken let op uw zaak. Uitgeverij De Schelde. Drukkerij Volk en Staat.
Katholieken let op uw zaak. Uitgeverij De Schelde. Drukkerij Volk en Staat.
Kleine CREDO. Gebedenboek voor Roomsch-Katholieken. Antwerpen, D.Spitaels.
Kleine CREDO. Gebedenboek voor Roomsch-Katholieken. Antwerpen, D.Spitaels.
Missale Romanum. Desclée et Socii.
Missale Romanum. Desclée et Socii.
De Méan, Francois-Antoine; De Ram, Petrus Franciscus Xaverius; Van de Velde; Jan Frans . Nova Et Absoluta Collectio Synodorum Tam Provincialium Quam Dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis. Mechelen,P.-J. Hanicq, 1828-1829.
De Méan, Francois-Antoine; De Ram, Petrus Franciscus Xaverius; Van de Velde; Jan Frans . Nova Et Absoluta Collectio Synodorum Tam Provincialium Quam Dioecesanarum Archiepiscopatus Mechliniensis. Mechelen,P.-J. Hanicq, 1828-1829.
Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum.
Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum.
Bossuet, Jacques Bénigne. Suite de l'histoire universelle de monsieur l'evesque de Meaux depuis l'an 800 de Notre-Seigneur jusq'à l'an 1700 inclusivement. Parijs: Cristophe DAVID, 1764.
Bossuet, Jacques Bénigne. Suite de l'histoire universelle de monsieur l'evesque de Meaux depuis l'an 800 de Notre-Seigneur jusq'à l'an 1700 inclusivement. Parijs: Cristophe DAVID, 1764.
Kerkherdere, J. G., Monarchia Romae Paganae secundum concordiam inter SS. Prophetas Danielem et Joannem. Lovanii, typis Martini Van Overbeke, 1727.
Kerkherdere, J. G., Monarchia Romae Paganae secundum concordiam inter SS. Prophetas Danielem et Joannem. Lovanii, typis Martini Van Overbeke, 1727.
Parochiewezen van Antwerpen en omgeving. A. HENS, Antwerpen: Ons Parochiesecretariaat.
Parochiewezen van Antwerpen en omgeving. A. HENS, Antwerpen: Ons Parochiesecretariaat.
Notulen bestuursvergaderingen 1987-2008
Notulen bestuursvergaderingen 1987-2008
Le MNR au cours de la 2me Guerre Mondiale. Afstudeerwerk van Daniel PIETTE aan de Koninklijke Militaire School, 1975
Le MNR au cours de la 2me Guerre Mondiale. Afstudeerwerk van Daniel PIETTE aan de Koninklijke Militaire School, 1975
krantenknipsel over NKB-NMR
krantenknipsel over NKB-NMR
Ledenlijsten 1995-2000
Ledenlijsten 1995-2000
Een speciaal lid: E. Colson "Harry"
Een speciaal lid: E. Colson "Harry"
Briefwisseling NKB met NKB Verbroederingen (conflict Duym-Colson)
Briefwisseling NKB met NKB Verbroederingen (conflict Duym-Colson)
Tijdschriften
Tijdschriften
Tijdschriften, herdenkingen over of van NKB
Tijdschriften, herdenkingen over of van NKB
Herdenkingen 1956-2003
Herdenkingen 1956-2003
Diverse
Diverse
Jeugdhuis Nootuitgang (Archief van het)
Jeugdhuis Nootuitgang (Archief van het)
Fuifnr. Affiches en strooibriefjes 2001-2017
Fuifnr. Affiches en strooibriefjes 2001-2017
Statuten 2004
Statuten 2004
Jeugdhuis Limerick vzw (Archief van het)
Jeugdhuis Limerick vzw (Archief van het)
Foto's van weggevoerden en werkweigeraars
Foto's van weggevoerden en werkweigeraars
Thyssen, A. "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria." Antwerpen: BuerBank, Van Der Goten, 1922.
Thyssen, A. "Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria." Antwerpen: BuerBank, Van Der Goten, 1922.
Van Heerck, Joz. "De val van Antwerpen in 1914 en de tafel der overgave." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw.
Van Heerck, Joz. "De val van Antwerpen in 1914 en de tafel der overgave." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw.
Hans, A. "Jan Van Rijswijck." Antwerpen: Op De Beeck, Lodewijck.
Hans, A. "Jan Van Rijswijck." Antwerpen: Op De Beeck, Lodewijck.
Prims, Floris. "Antwerpen door de eeuwen heen." Antwerpen: C. De Vries-Brouwers, 1974.
Prims, Floris. "Antwerpen door de eeuwen heen." Antwerpen: C. De Vries-Brouwers, 1974.
Gerits, Jan. "50 jaar Verbond voor Heemkunde : geschiedenis en werking." Antwerpen: Archief en museum voor het Vlaamse Cultuur Leven, 1991.
Gerits, Jan. "50 jaar Verbond voor Heemkunde : geschiedenis en werking." Antwerpen: Archief en museum voor het Vlaamse Cultuur Leven, 1991.
meerdere auteurs. "Koninklijke Antwerpse kring voor stempelstudie en postgeschiedenis." .
meerdere auteurs. "Koninklijke Antwerpse kring voor stempelstudie en postgeschiedenis." .
Van Cauwenbergh, George. "Gids voor Oud Antwerpen." Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1979.
Van Cauwenbergh, George. "Gids voor Oud Antwerpen." Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1979.
Emmerik, Sam. "De Duitsers stalen voor milliarden diamant." Antwerpen: Ontwikkeling SM, 1945.
Emmerik, Sam. "De Duitsers stalen voor milliarden diamant." Antwerpen: Ontwikkeling SM, 1945.
Verstappen, Jack. "Moord en brand over Antwerpen." : Project, bvba.
Verstappen, Jack. "Moord en brand over Antwerpen." : Project, bvba.
Waanders/Diogenes. "Waar is de tijd." Zwolle / Antwerpen: Waanders - Diogenes / Stadsarchief Antwerpen.
Waanders/Diogenes. "Waar is de tijd." Zwolle / Antwerpen: Waanders - Diogenes / Stadsarchief Antwerpen.
Waanders/Diogenes. "Waar is de tijd." Zwolle / Antwerpen: Waanders - Diogenes / Stadsarchief Antwerpen.
Waanders/Diogenes. "Waar is de tijd." Zwolle / Antwerpen: Waanders - Diogenes / Stadsarchief Antwerpen.
Van Haver, J.; Van Summeren P. "Bedevaartvaantjes uit Antwerpen en Limburg. Catalogus tentoonstelling." Antwerpen: Stad Antwerpen, 1983.
Van Haver, J.; Van Summeren P. "Bedevaartvaantjes uit Antwerpen en Limburg. Catalogus tentoonstelling." Antwerpen: Stad Antwerpen, 1983.
Een heemkundereis doorheen de provincie Antwerpen 1830-1930-2005. Antwerpen: Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, 2005.
Een heemkundereis doorheen de provincie Antwerpen 1830-1930-2005. Antwerpen: Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, 2005.
Paulus, C. "Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen." Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, 1998.
Paulus, C. "Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen." Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, 1998.
Van Asbroeck, J. "Vademecum doorheen Provincie Antwerpen." Antwerpen: Toeristische Federatie.
Van Asbroeck, J. "Vademecum doorheen Provincie Antwerpen." Antwerpen: Toeristische Federatie.
Overzicht van toponiemen in de provincie Antwerpen (eerste voorlopige lijst). Antwerpen: Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, 2005.
Overzicht van toponiemen in de provincie Antwerpen (eerste voorlopige lijst). Antwerpen: Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, 2005.
Van Den Berg, Marcel. "De volkssage in de Provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw (deel 1)." Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
Van Den Berg, Marcel. "De volkssage in de Provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw (deel 1)." Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
Van Den Berg, Marcel. "De volkssage in de Provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw (deel 2)." Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
Van Den Berg, Marcel. "De volkssage in de Provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw (deel 2)." Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1993.
Van Passen, Joseph. "Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle. Eerste dagen in de "Grote Oorlog"." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw, 2003.
Van Passen, Joseph. "Van Korbeek-Lo tot Ramskapelle. Eerste dagen in de "Grote Oorlog"." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw, 2003.
Baekelmans, Willem. "Ons volk tegen de Duitsch 1914-1918." Antwerpen: Opdebeek, L., 1924.
Baekelmans, Willem. "Ons volk tegen de Duitsch 1914-1918." Antwerpen: Opdebeek, L., 1924.
Van Isacker, Karel. "Mijn Land in de kering 1830-1914. Deel 1: De Ouderwetse Wereld." Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel, 1980.
Van Isacker, Karel. "Mijn Land in de kering 1830-1914. Deel 1: De Ouderwetse Wereld." Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel, 1980.
Broeckx, Alph. "Gemeentewet 1836." .
Broeckx, Alph. "Gemeentewet 1836." .
Onze Tijd s.v. "Wetboek van Strafrecht. Officiële tekst volledig bijgewerkt met aanvullende strafwetten + Alfabetisch Register." : Maatsch. Onze Tijd, 1941.
Onze Tijd s.v. "Wetboek van Strafrecht. Officiële tekst volledig bijgewerkt met aanvullende strafwetten + Alfabetisch Register." : Maatsch. Onze Tijd, 1941.
Jansen, J. "Belgische bedehuizen, fotorepertorium van meubilair." Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, 1975.
Jansen, J. "Belgische bedehuizen, fotorepertorium van meubilair." Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, 1975.
Lindemans, Paul. "Geschiedenis van de landbouw in België (1ste deel)." Borgerhout: Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde, 1994.
Lindemans, Paul. "Geschiedenis van de landbouw in België (1ste deel)." Borgerhout: Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde, 1994.
De Vos, Luc. "Burchten en Forten en andere versterkingen." Leuven: Davidsfonds, 2002.
De Vos, Luc. "Burchten en Forten en andere versterkingen." Leuven: Davidsfonds, 2002.
De Beus, P. "Plaatselijke en gemeentelijke politie en politierecht van den Burgemeester." Turnhout: Van Mirlo-Proost, 1933.
De Beus, P. "Plaatselijke en gemeentelijke politie en politierecht van den Burgemeester." Turnhout: Van Mirlo-Proost, 1933.
Stratenatlas België. Tielt: Lannoo, 1998.
Stratenatlas België. Tielt: Lannoo, 1998.
Honderd Jaar Buurtspoorweg in België. Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel, 1985.
Honderd Jaar Buurtspoorweg in België. Antwerpen/Amsterdam: De Nederlandse Boekhandel, 1985.
Gemeentebestuur Edegem; NMVK-AMUTRA. "Antwerps Trammuseum - Recreatiegoed FORT 5." Edegem: Gemeentebestuur Edegem.
Gemeentebestuur Edegem; NMVK-AMUTRA. "Antwerps Trammuseum - Recreatiegoed FORT 5." Edegem: Gemeentebestuur Edegem.
Steenhaut, W.; Van De Steen, M. "Archief De Vlag: inventarissen 7." Brussel: Algemeen Rijksarchief - CEGESOMA, 1977.
Steenhaut, W.; Van De Steen, M. "Archief De Vlag: inventarissen 7." Brussel: Algemeen Rijksarchief - CEGESOMA, 1977.
Van Herck, Jozef. "Memorie boekje 1915." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw, 2002.
Van Herck, Jozef. "Memorie boekje 1915." Kontich: Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich vzw, 2002.
Quoidbach, Th. "Het liederboek van de Belgische jeugd." Brussel: Schott Freres.
Quoidbach, Th. "Het liederboek van de Belgische jeugd." Brussel: Schott Freres.
Weyns, Jozef. "Het openluchtmuseum te Bokrijk. Gids voor de bezoeker." Genk: , 1961.
Weyns, Jozef. "Het openluchtmuseum te Bokrijk. Gids voor de bezoeker." Genk: , 1961.
Weyns, Jozef. "Omstandige gids voor de bezoeker Bokrijk." Beringen: Peeters, 1964.
Weyns, Jozef. "Omstandige gids voor de bezoeker Bokrijk." Beringen: Peeters, 1964.
Weyns, Jozef. "Beknopte gids van het Vlaamse openlucht museum in het Limburgse - provinciaal domein Bokrijk." Beringen: Peeters, 1973.
Weyns, Jozef. "Beknopte gids van het Vlaamse openlucht museum in het Limburgse - provinciaal domein Bokrijk." Beringen: Peeters, 1973.
Results 1 to 100 of 4851