635 vondsten getoond

Archiefbeschrijving
Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)
Afdrukvoorbeeld Hierarchy View:

351 results with digital objects Toon resultaten met digitaal stuk

Gemeentelijk Informatieblad (130-161) 1990-1995
Gemeentelijk Informatieblad (130-161) 1990-1995
College Burgemeester en Schepenen 1989-1992
College Burgemeester en Schepenen 1989-1992
Eeuwfeestviering België en pompiersfeest
Eeuwfeestviering België en pompiersfeest
Viering Gaston Adriaenssens 10 jaar burgemeester
Viering Gaston Adriaenssens 10 jaar burgemeester
Jubelfeesten voor 25 jaar Grot
Jubelfeesten voor 25 jaar Grot
Inhuldiging monument koning Albert I in Lentelei
Inhuldiging monument koning Albert I in Lentelei
Mariaprocessie door Edegem
Mariaprocessie door Edegem
Huldiging gesneuvelden Eerste Wereldoorlog
Huldiging gesneuvelden Eerste Wereldoorlog
Meneerke van Buizegem.
Meneerke van Buizegem.
Evenementen en gebeurtenissen in Edegem
Evenementen en gebeurtenissen in Edegem
Opening Prins-Boudewijnlaan door minister Sas
Opening Prins-Boudewijnlaan door minister Sas
Inhaling Pastoor Geuens
Inhaling Pastoor Geuens
Huwelijk Felix BIEMANS x Augusta WOUTERS
Huwelijk Felix BIEMANS x Augusta WOUTERS
Begrafenis Edegemse slachtoffers van het bombardement van 5 april 1943
Begrafenis Edegemse slachtoffers van het bombardement van 5 april 1943
Volksraadpleging Koningskwestie
Volksraadpleging Koningskwestie
Viering 25 jaar Nationale Unie Oud-gedienden Bezettingsleger afdeling Edegem
Viering 25 jaar Nationale Unie Oud-gedienden Bezettingsleger afdeling Edegem
Huldiging Sylvia TRAEY
Huldiging Sylvia TRAEY
Jubileumviering Terry Goossens-Luycks
Jubileumviering Terry Goossens-Luycks
Start werken verlenging geluidsberm E19
Start werken verlenging geluidsberm E19
Overhandiging sleutels van twee gemeentelijke autobussen
Overhandiging sleutels van twee gemeentelijke autobussen
Inwijding rustoord Immaculata
Inwijding rustoord Immaculata
Brandweer 50 jaar. Jubelmis en zegening brandweerwagen
Brandweer 50 jaar. Jubelmis en zegening brandweerwagen
0ntvangst Accordeonmaatschappij "De Nachtegaal"
0ntvangst Accordeonmaatschappij "De Nachtegaal"
Huldiging brandweercommandant Louis De Vliegher
Huldiging brandweercommandant Louis De Vliegher
Bijeenkomst oud-leerlingen van Andreas Vesalius uit tweede studiejaar 1940-41
Bijeenkomst oud-leerlingen van Andreas Vesalius uit tweede studiejaar 1940-41
Ontvangst Elsdonk Oud Scouts (EOS): zilveren jubileum
Ontvangst Elsdonk Oud Scouts (EOS): zilveren jubileum
Ontvangst KSA voor viering 25 jaar
Ontvangst KSA voor viering 25 jaar
Ontvangst Turnkring Jong Edegem (25 jaar)
Ontvangst Turnkring Jong Edegem (25 jaar)
Ontvangst jeugdhuis Limerick
Ontvangst jeugdhuis Limerick
Ontvangst Cultuurraad (15 jaar)
Ontvangst Cultuurraad (15 jaar)
Ontvangst Filatelisten
Ontvangst Filatelisten
Ontvangst voetbalclub 4C Delft
Ontvangst voetbalclub 4C Delft
Ontvangst Klasgenoten kleuterklasje 1931
Ontvangst Klasgenoten kleuterklasje 1931
Werkbezoek aan Rwanda (Kigali en Kigembe)
Werkbezoek aan Rwanda (Kigali en Kigembe)
Rouwmis koning Boudewijn
Rouwmis koning Boudewijn
Cultureel weekend met Sjoe, EHO, Sint-Rosalia, muziekacademie
Cultureel weekend met Sjoe, EHO, Sint-Rosalia, muziekacademie
Bezoek gouverneur Kinsbergen
Bezoek gouverneur Kinsbergen
Onthaal gezinnen
Onthaal gezinnen
Presentatie kortfilm Guldentops
Presentatie kortfilm Guldentops
Plant een boom actie op Prins Boudewijnlaan
Plant een boom actie op Prins Boudewijnlaan
Actie Antwerpen Sportief 1991
Actie Antwerpen Sportief 1991
Milieuweekend (14-15 september 1991)
Milieuweekend (14-15 september 1991)
Kroonkurkenactie
Kroonkurkenactie
Overhandiging cheque aan vertegenwoordiger KIGEMBE
Overhandiging cheque aan vertegenwoordiger KIGEMBE
Afscheid schepen Steenhoudt-Bosteels
Afscheid schepen Steenhoudt-Bosteels
Ontvangst KAV Molenveld (25 jaar)
Ontvangst KAV Molenveld (25 jaar)
Viering 20 jaar sportraad
Viering 20 jaar sportraad
Ontvangst Minibasket (25 jaar)
Ontvangst Minibasket (25 jaar)
De Vlinderkens: ontvangen een cheque van 70000 BEF
De Vlinderkens: ontvangen een cheque van 70000 BEF
Ontvangst ERT mini-rijders
Ontvangst ERT mini-rijders
Ontvangst dansgroep MASOVIA
Ontvangst dansgroep MASOVIA
Ontvangst Edegems Taal Atelier (ETA)
Ontvangst Edegems Taal Atelier (ETA)
Ontvangst Vogeltopje
Ontvangst Vogeltopje
Huldiging van wielrenner Marcel Janssens te Edegem
Huldiging van wielrenner Marcel Janssens te Edegem
Laatste gemeenteraad van burgemeester Luce Aerts-Lietar
Laatste gemeenteraad van burgemeester Luce Aerts-Lietar
Ontvangst oudercomité OLVE
Ontvangst oudercomité OLVE
Huldiging Z.E.H. VERMOESEN en zuster directrice VAN DER AUWERA
Huldiging Z.E.H. VERMOESEN en zuster directrice VAN DER AUWERA
Start infotelefoonlijn 03 457 78 88
Start infotelefoonlijn 03 457 78 88
Politie: Opening meldkamer (planton)
Politie: Opening meldkamer (planton)
Eerste steen zwembad Frank Jespers
Eerste steen zwembad Frank Jespers
Optreden driekoningengroep van Vevasco.
Optreden driekoningengroep van Vevasco.
Koningschieting Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan op tweede Pinksterdag
Koningschieting Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan op tweede Pinksterdag
Junikermis
Junikermis
Receptie bij het einde van het schooljaar van de muziekacademie
Receptie bij het einde van het schooljaar van de muziekacademie
Vlaamse Feestdag 11 juli
Vlaamse Feestdag 11 juli
Jaarlijks: Viering honderdjarigen
Jaarlijks: Viering honderdjarigen
Bal van de Burgemeester
Bal van de Burgemeester
jaarlijks: Viering gouden bruiloft (50 jaar)
jaarlijks: Viering gouden bruiloft (50 jaar)
Jaarlijks: ontsteken kerstverlichting
Jaarlijks: ontsteken kerstverlichting
Jaarlijks: Open monumentendag
Jaarlijks: Open monumentendag
Jaarlijks: viering en uitreiking bekers sportlaureaten
Jaarlijks: viering en uitreiking bekers sportlaureaten
Karel Van Reeth, VU
Karel Van Reeth, VU
Kortweg Edegem. Informatieblad van de gemeente Edegem. Gemeentebestuur Edegem.
Kortweg Edegem. Informatieblad van de gemeente Edegem. Gemeentebestuur Edegem.
Vlaamse stam : tijdschrift voor familiegeschiedenis. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, nu Familiekunde Vlaanderen.
Vlaamse stam : tijdschrift voor familiegeschiedenis. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, nu Familiekunde Vlaanderen.
Reineringen. Tijdschrift Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich
Reineringen. Tijdschrift Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich
Heemtenberg. Kring voor Heemkunde Berchem.
Heemtenberg. Kring voor Heemkunde Berchem.
Heemkundig Boekje. Gitschotelbuurtschap vzw.
Heemkundig Boekje. Gitschotelbuurtschap vzw.
Tijdschrift voor Geschiedenis en folklore Provincie Antwerpen. Commissie voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen der Provincie Antwerpen. Provinciebestuur van Antwerpen.
Tijdschrift voor Geschiedenis en folklore Provincie Antwerpen. Commissie voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen der Provincie Antwerpen. Provinciebestuur van Antwerpen.
Wilrica. Kring voor Heemkunde Wilrijk.
Wilrica. Kring voor Heemkunde Wilrijk.
Heemkring Aartselaar. Kring voor Heemkunde Aartselaar.
Heemkring Aartselaar. Kring voor Heemkunde Aartselaar.
Volkskunde. Driemaandelijk tijdschrift voor de studie van de volkscultuur. Centrum voor studie en documentatie v.z.w. Antwerpen.
Volkskunde. Driemaandelijk tijdschrift voor de studie van de volkscultuur. Centrum voor studie en documentatie v.z.w. Antwerpen.
De Schakel. Antwerpse Kring voor Familiekunde.
De Schakel. Antwerpse Kring voor Familiekunde.
Ethnologia Flandrica: jaarboek van de Leuvense vereniging voor volkskunde . Leuvense vereniging voor volkskunde.
Ethnologia Flandrica: jaarboek van de Leuvense vereniging voor volkskunde . Leuvense vereniging voor volkskunde.
Volkskundige Kroniek. driemaandelijks mededelingenblad van de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen. Volkskunde in Vlaanderen. Seminarie van Volkskunde, Leuven.
Volkskundige Kroniek. driemaandelijks mededelingenblad van de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen. Volkskunde in Vlaanderen. Seminarie van Volkskunde, Leuven.
LVV kroniek. Leuvense vereniging voor Volkskunde. Uitg. S. TOP, Seminarie van Volkskunde, Leuven.
LVV kroniek. Leuvense vereniging voor Volkskunde. Uitg. S. TOP, Seminarie van Volkskunde, Leuven.
Duffla. Heemkring Jos Resseler, Duffel.
Duffla. Heemkring Jos Resseler, Duffel.
Edegem Vandaag (194 -222) 2000-2002
Edegem Vandaag (194 -222) 2000-2002
Edegem Vandaag (223 - 243) 2003-2004
Edegem Vandaag (223 - 243) 2003-2004
Edegem Vandaag (244 - 282) 2005-2008
Edegem Vandaag (244 - 282) 2005-2008
Edegem Vandaag (323 - 354) 2013-2016
Edegem Vandaag (323 - 354) 2013-2016
DVD Collectie
DVD Collectie
Erfgoedbibliotheek
Erfgoedbibliotheek
Kwanten, Godfried. Welstand door vereniging-De ontwikkeling van de christelijke arbeidscoöperaties 1886-1986
Kwanten, Godfried. Welstand door vereniging-De ontwikkeling van de christelijke arbeidscoöperaties 1886-1986
Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven-Vlaanderen Verbeelding
Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven-Vlaanderen Verbeelding
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Het Museumklimaat - Verzamelmap "Verzekerde Bewaring" - Afdeling Beeldende Kunst en Musea 21 onderwerpen - Culturele Biografie Vlaanderen - Steunpunt voor archiefinstellingen, erfgoedcellen enmusea
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Het Museumklimaat - Verzamelmap "Verzekerde Bewaring" - Afdeling Beeldende Kunst en Musea 21 onderwerpen - Culturele Biografie Vlaanderen - Steunpunt voor archiefinstellingen, erfgoedcellen enmusea
Meerdere auteurs. "Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint Ambrosiusgilde te Mortsel, Edegem en omgeving. Jubileum 1695-1995 - 300-jarig bestaan"
Meerdere auteurs. "Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint Ambrosiusgilde te Mortsel, Edegem en omgeving. Jubileum 1695-1995 - 300-jarig bestaan"
Ons Land - in woord en beeld - Wekelijks blad - 7e jaargang nr.26 - van 7/2/1925 tot 3/10/1925
Ons Land - in woord en beeld - Wekelijks blad - 7e jaargang nr.26 - van 7/2/1925 tot 3/10/1925
van der Lijke, Hans; De Koning, Louis. "Ambachten van de Lage Landen" Amsterdam: Van Holkema en Waldorf, 1980
van der Lijke, Hans; De Koning, Louis. "Ambachten van de Lage Landen" Amsterdam: Van Holkema en Waldorf, 1980
Ziehr, Willem; Bühren, Emil M.; Währer, Max. "Boer, Molenaar, Bakker Brood van de steentijd tot nu". Tielt: Lannoo, 1984
Ziehr, Willem; Bühren, Emil M.; Währer, Max. "Boer, Molenaar, Bakker Brood van de steentijd tot nu". Tielt: Lannoo, 1984
Verwaest, J. "Richtlijnen voor de Heropbouw der Geteisterde Hoeven"
Verwaest, J. "Richtlijnen voor de Heropbouw der Geteisterde Hoeven"
Resultaten 1 tot 100 van 635