Afdrukvoorbeeld Close

88 resultaten getoond

Archiefbeschrijving
Kerkarchief van de parochie Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Kerk en parochie van Edegem (Onze-Lieve-Vrouw, later Sint-Antonius)
Afdrukvoorbeeld Hierarchy View:

7 resultaten met digitale objecten Toon resultaten met digitale objecten

Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst
Beheer van kerkelijke goederen en gelden bestemd voor de eredienst
Reeks van 39 losse testamenten, door J.B.Stockmans chronologisch gerangschikt en doorlopend genum...
Reeks van 39 losse testamenten, door J.B.Stockmans chronologisch gerangschikt en doorlopend genummerd.
Renten ten laste van de parochie van Edegem ten voordele van het Groot-Seminarie van Antwerpen
Renten ten laste van de parochie van Edegem ten voordele van het Groot-Seminarie van Antwerpen
Akten, rekeningen, verorderingen, plakkaten over tienden, cijnzen enz. uit de 16de tot 18de eeuw
Akten, rekeningen, verorderingen, plakkaten over tienden, cijnzen enz. uit de 16de tot 18de eeuw
Kerkrekeningen 1569 - 1607
Kerkrekeningen 1569 - 1607
Kerkrekeningen 1688 - 1728
Kerkrekeningen 1688 - 1728
Kerkrekeningen 1798 - 1882. Samengebundeld in een band (waarschijnlijk door J.B. Stockmans).
Kerkrekeningen 1798 - 1882. Samengebundeld in een band (waarschijnlijk door J.B. Stockmans).
Uittreksel rekening kerk van Edegem afgesloten op 25 april 1642
Uittreksel rekening kerk van Edegem afgesloten op 25 april 1642
Pastoraal archief Edegem vóór 1809 (Onze- Lieve-Vrouw, Sint-Antonius)
Pastoraal archief Edegem vóór 1809 (Onze- Lieve-Vrouw, Sint-Antonius)
Algemeen
Algemeen
Parochie, varia 19de en 20ste eeuw (toelating herbegraven pastoor Goossens 1846, lijsten parochianen, aanstelling koster etc.)
Parochie, varia 19de en 20ste eeuw (toelating herbegraven pastoor Goossens 1846, lijsten parochianen, aanstelling koster etc.)
Organisatie
Organisatie
Incomende van de Cappelanie van Edeghem anno 1744 N° 19
Incomende van de Cappelanie van Edeghem anno 1744 N° 19
Manuele B.M.V. 1682 Dit registertje hoorde toe aan onderpastoor Geerinckx (22B15)
Manuele B.M.V. 1682 Dit registertje hoorde toe aan onderpastoor Geerinckx (22B15)
Kapelnij of onderpastorij 1350-1794.
Kapelnij of onderpastorij 1350-1794.
Inkomsten der Pastorie lijst overdracht 1641. Rekwest betreffende het pastoraal huis (1658), Register verhuring der pastorale goederen (1678)
Inkomsten der Pastorie lijst overdracht 1641. Rekwest betreffende het pastoraal huis (1658), Register verhuring der pastorale goederen (1678)
Registertje betreffende inkomsten van pastorie vermoedelijk in gebruik geweest tussen 1703 en 1753. Naast geldcyns ook cyns in natura, inkomsten en uitgaven van Pastoor Pletinckx, op f° 161 verso manuaal van Pastoor Dens, verder gebruik tot ca 1810
Registertje betreffende inkomsten van pastorie vermoedelijk in gebruik geweest tussen 1703 en 1753. Naast geldcyns ook cyns in natura, inkomsten en uitgaven van Pastoor Pletinckx, op f° 161 verso manuaal van Pastoor Dens, verder gebruik tot ca 1810
Fotokopie Parochieregister Edegem. Dopen, Huwelijken, Overlijden: D en O 1779 - 1799. H 1779 - 1801
Fotokopie Parochieregister Edegem. Dopen, Huwelijken, Overlijden: D en O 1779 - 1799. H 1779 - 1801
Lijst van heiligen van eerste eeuw tot 1500 (latijn), waarschijnlijk door pastoor Dens
Lijst van heiligen van eerste eeuw tot 1500 (latijn), waarschijnlijk door pastoor Dens
Bestuur
Bestuur
Briefwisseling
Briefwisseling
Archief van de kerk van Edegem vóór 1809 (Onze- Lieve-Vrouw, later Sint-Antonius)
Archief van de kerk van Edegem vóór 1809 (Onze- Lieve-Vrouw, later Sint-Antonius)
Memorie van den Barrier, door T.E. DENS, pastor geschreven in 1771
Memorie van den Barrier, door T.E. DENS, pastor geschreven in 1771
Onroerende eigendommen
Onroerende eigendommen
Sint-Antoniuskerk: rekwest en contract voor lamberisering van de kleine toren
Sint-Antoniuskerk: rekwest en contract voor lamberisering van de kleine toren
Pastorij 1570 - 1822. 77 door J.B. Stockmans gebundelde documenten aangaande inkomsten der pastor...
Pastorij 1570 - 1822. 77 door J.B. Stockmans gebundelde documenten aangaande inkomsten der pastorie, cijnzen, tienden, gebouw der oude pastorie enz.
Schenkingen en legaten
Schenkingen en legaten
Testamenten vóór pastoors 1588 – 1768. Met inventaris J.B. Stockmans, 71 stuks.
Testamenten vóór pastoors 1588 – 1768. Met inventaris J.B. Stockmans, 71 stuks.
Kerkrekeningen 1787 - 1806. Bevat achteraan (f° 53 r°) de "Jaergetyden gesticht in de kerk van den H. Antonius" (19de eeuw)
Kerkrekeningen 1787 - 1806. Bevat achteraan (f° 53 r°) de "Jaergetyden gesticht in de kerk van den H. Antonius" (19de eeuw)
Financieel beheer: Rekeningen
Financieel beheer: Rekeningen
Kerkrekeningen 1728 - 1787 op f°1 staat verkeerd beginjaar 1729
Kerkrekeningen 1728 - 1787 op f°1 staat verkeerd beginjaar 1729
Cijnzen rakende de kerk, H.Geest, parochie en extracten uit oude kerkrekeningen. Handschrift.
Cijnzen rakende de kerk, H.Geest, parochie en extracten uit oude kerkrekeningen. Handschrift.
Cijnzen door kerkfabriek 1804 tot 1820 en staat der kerkinkomsten 1822
Cijnzen door kerkfabriek 1804 tot 1820 en staat der kerkinkomsten 1822
Pamflet over de Fundatio van bisschop Ambrosius CAPELLO gesticht in 1675 ten behoeve van de arme pastoors. Gedrukt 20 augustus 1712
Pamflet over de Fundatio van bisschop Ambrosius CAPELLO gesticht in 1675 ten behoeve van de arme pastoors. Gedrukt 20 augustus 1712
Kapelnij - pak huurcontracten, processtukken enz (17de - 18de eeuw)
Kapelnij - pak huurcontracten, processtukken enz (17de - 18de eeuw)
Personeel
Personeel
Cronicon Ecclesiasticum Parochiae St Antonii in Edegem 1820.
Cronicon Ecclesiasticum Parochiae St Antonii in Edegem 1820.
Tienden, renten en andere inkomsten
Tienden, renten en andere inkomsten
Manuaal der Pastorij 1695 - behandelt de Tienden van de pastoor en loopt tot 1705
Manuaal der Pastorij 1695 - behandelt de Tienden van de pastoor en loopt tot 1705
Pastorale activiteiten
Pastorale activiteiten
Fotokopie Parochieregister Edegem. Dopen 1788-1812
Fotokopie Parochieregister Edegem. Dopen 1788-1812
Fotokopie dubbel van Parochieregister Edegem. Dopen 07 januari 1754 - 24 december 1787
Fotokopie dubbel van Parochieregister Edegem. Dopen 07 januari 1754 - 24 december 1787
Fotokopie Parochieregister Edegem. Alfabetische tafels huwelijken 1618-1796
Fotokopie Parochieregister Edegem. Alfabetische tafels huwelijken 1618-1796
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 8 jan 1754 - 23 dec 1810
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 8 jan 1754 - 23 dec 1810
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 1721-1792. Overlijden en begrafenissen, 13 aug 1721 - 23 dec 1792.
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 1721-1792. Overlijden en begrafenissen, 13 aug 1721 - 23 dec 1792.
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 1676-1721. Overlijden en begrafenissen 09 jan 1676 - 06 aug 1721.
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken 1676-1721. Overlijden en begrafenissen 09 jan 1676 - 06 aug 1721.
Plakaat volle aflaat voor H. LUCIA gedrukt door C. De Vos. Er staat "over de twee weekelyksche missen 1681. N.6." op achterzijde geschreven. Drukker de Vos werkte tussen 1782 en 1810;
Plakaat volle aflaat voor H. LUCIA gedrukt door C. De Vos. Er staat "over de twee weekelyksche missen 1681. N.6." op achterzijde geschreven. Drukker de Vos werkte tussen 1782 en 1810;
Kerkfabriek, varia 18de - 20ste eeuw
Kerkfabriek, varia 18de - 20ste eeuw
Sint-Antoniuskerk
Sint-Antoniuskerk
Kerkmeesters van Edegem tegen Petrus van Eeckoude, drossaert. Verbod om werken uit te voeren in de kerk van Edegem.
Kerkmeesters van Edegem tegen Petrus van Eeckoude, drossaert. Verbod om werken uit te voeren in de kerk van Edegem.
Sint-Antoniuskerk: stukken over kosten toren, klokken, horloge, tiendeklok, schilderij Goyers.
Sint-Antoniuskerk: stukken over kosten toren, klokken, horloge, tiendeklok, schilderij Goyers.
Pastorie Ter Elststraat (voor 1860)
Pastorie Ter Elststraat (voor 1860)
Notarisakten 19de en 20ste eeuw (legaten aan de kerkfabriek)
Notarisakten 19de en 20ste eeuw (legaten aan de kerkfabriek)
Stichtingen en fundaties
Stichtingen en fundaties
Leningen en beleggingen
Leningen en beleggingen
Kerkrekeningen 1608-1630
Kerkrekeningen 1608-1630
Kerkrekeningen 1630-1687
Kerkrekeningen 1630-1687
Laudatio voor aartsbisschop-kardinaal Frankenberg (lat)
Laudatio voor aartsbisschop-kardinaal Frankenberg (lat)
Mandementen 19de eeuw
Mandementen 19de eeuw
Manuale Capellanie B.M.V. 1650 Registertje geschreven door Joannes Kievidts, prossessor van de kapelanie
Manuale Capellanie B.M.V. 1650 Registertje geschreven door Joannes Kievidts, prossessor van de kapelanie
Pastoors, onderpastoors
Pastoors, onderpastoors
Sterfhuis van pastoor Pletinckx (1723 - 1738) en kapelaan Pletinckx (1764 - 1782). Bevat ook beno...
Sterfhuis van pastoor Pletinckx (1723 - 1738) en kapelaan Pletinckx (1764 - 1782). Bevat ook benoeming koster 1721 – 1722. 25 stukken met inventaris van J.B.Stockmans.
Kosterij, processen 1679 en 1721.
Kosterij, processen 1679 en 1721.
Manuaal der Pastorij 1692 - Grotendeels een letterlijke kopie van de teksten van Cremers, gemaakt door Pastoor P. Plettinckx (zie PA_024) Op p.151 begint eenReeks aantekeningen van pastoor Dens over de geschiedenis van kapelanie, kapelaans, pastoors, de 'Choralen", aardappeltienden enz
Manuaal der Pastorij 1692 - Grotendeels een letterlijke kopie van de teksten van Cremers, gemaakt door Pastoor P. Plettinckx (zie PA_024) Op p.151 begint eenReeks aantekeningen van pastoor Dens over de geschiedenis van kapelanie, kapelaans, pastoors, de 'Choralen", aardappeltienden enz
Manuaal der Pastorij 1678 Reeks door Pastoor C. Cremers gekopiëerde documenten over rechten en inkomsten van pastorie op f° 142 een "Notitie raeckende het pastoreel Huys" door pastoor Dens en op f° 146 een nota over de cynse die het seminarie pretendeert
Manuaal der Pastorij 1678 Reeks door Pastoor C. Cremers gekopiëerde documenten over rechten en inkomsten van pastorie op f° 142 een "Notitie raeckende het pastoreel Huys" door pastoor Dens en op f° 146 een nota over de cynse die het seminarie pretendeert
Bediening sacramenten
Bediening sacramenten
Doopsel
Doopsel
Huwelijk
Huwelijk
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken en overlijden: H en ondertrouw, 1618 - 1633 en 07 maart 1639 - 20 juli 1675. O en begrafenissen 06 jan 1618 - 03 jan 1676
Fotokopie Parochieregister Edegem. Huwelijken en overlijden: H en ondertrouw, 1618 - 1633 en 07 maart 1639 - 20 juli 1675. O en begrafenissen 06 jan 1618 - 03 jan 1676
Eucharistie
Eucharistie
Vaste mistekst in latijn. Drukker Alexander EVERAERTS, Antwerpen, circa 1730
Vaste mistekst in latijn. Drukker Alexander EVERAERTS, Antwerpen, circa 1730
Fotokopie alfabetische tafel op Parochieregister Edegem Sint-Antonius: overlijdens 1618-1796 (alfabetisch)
Fotokopie alfabetische tafel op Parochieregister Edegem Sint-Antonius: overlijdens 1618-1796 (alfabetisch)
Fotokopie Parochieregister Edegem. Overlijden 1754-1811
Fotokopie Parochieregister Edegem. Overlijden 1754-1811
"Chronycke" (1570-1770) door pastoor Dens.
"Chronycke" (1570-1770) door pastoor Dens.
Akte gift Jan van ROY voor de herstelling van de beuk van de kerk van Edegem met attestatie.
Akte gift Jan van ROY voor de herstelling van de beuk van de kerk van Edegem met attestatie.
33 ingebonden perkamenten charters met zegels, met inventaris van 18de eeuw en met inventaris van...
33 ingebonden perkamenten charters met zegels, met inventaris van 18de eeuw en met inventaris van J.B. Stockmans.
Octrooibrief keizer Jozef II - 27 november 1781 betreffende kapitaal van 2800 Hfl. aan pastoor Dens voor stichting ten voordele van onderpastoors en misdienaars.
Octrooibrief keizer Jozef II - 27 november 1781 betreffende kapitaal van 2800 Hfl. aan pastoor Dens voor stichting ten voordele van onderpastoors en misdienaars.
Drukwerk, aankondigingen, mandementen
Drukwerk, aankondigingen, mandementen
Ander personeel
Ander personeel
Beheer van goederen
Beheer van goederen
Fotokopie Parochieregister Edegem Alfabetische tafels - dopen - huwelijken overlijden 1779-1798
Fotokopie Parochieregister Edegem Alfabetische tafels - dopen - huwelijken overlijden 1779-1798
Fotokopie Parochieregister Edegem. Alfabetische tafels - dopen 1618-1796
Fotokopie Parochieregister Edegem. Alfabetische tafels - dopen 1618-1796
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1719 - 1787
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1719 - 1787
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1676 tot 25 januari 1719
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1676 tot 25 januari 1719
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1618 - nov 1635 / jun 1638/ 1639 - 1675
Fotokopie van Parochieregister Edegem. Dopen 1618 - nov 1635 / jun 1638/ 1639 - 1675
Ziekenzalving, overlijden
Ziekenzalving, overlijden
Pastoraal
Pastoraal
Oprichting en geschiedenis
Oprichting en geschiedenis