Affichage de 40 résultats

Description archivistique
Seulement les descriptions de haut niveau
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :

1 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

FC Belgica (Archief van Albert Verbeeck)

 • FCB
 • Fonds
 • 1908 - 1993

Omvat documenten van Sporting FC Belgica (1908-1914), Belgica FC Edegem (1924-1966), KVV Belgica Edegem Sport (1966-1974) en F.C. Belgica Vzw (van 1974 tot overlijden Albert Verbeeck in 1993)

Sans titre

Comité Edegemse Concerten (Archief van het)

 • CEC
 • Fonds
 • 1968 - 2022

Documenten, programma's, flyers, inkomkaarten en soms briefwisseling en administratieve documenten van de concerten georganiseerd door het comité. Zie overzichtslijst.

Sans titre

Krantenknipsels

 • KK
 • Fonds
 • 1970 - 2022

Omvat krantenknipsels over Edegem van 1970 tot 2021, gesorteerd per jaar met de knipselkrant opgemaakt voor het gemeentebestuur door de bibliotheek tussen 1996 en 2000 (Reeks KK_01) . Daarbuiten zijn er mappen per onderwerp met de daartoe behorende krantenknipsels voor de periode 1980-2022. (reeks KK_02) . Krantenknipsels vanaf 2023 worden gesorteerd bewaard in reeks KK_03.

Sans titre

Evenementen en gebeurtenissen in Edegem

 • EV
 • Fonds
 • 1900 - 2030

Collectie van persknipsels, documentatie, foto's en film over evenementen (openbare gebeurtenissen) in Edegem: optochten, processies, vieringen, ceremonies, inhuldigingen, kermis, tentoonstellingen, festivals... en gebeurtenissen in Edegem zoals ongevallen, ramp, brand...

Sans titre

Gemeentelijke Cultuurraad Edegem (Archief Correwijn)

 • CRE
 • Fonds
 • 1974 - ?

Dit is niet hét archief van de Culturele Raad van de gemeente Edegem, bewaard door de raad zelf, maar een verzameling documenten die door medebestuurslid mevrouw Correwijn werd bewaard en door de familie werd overgedragen.

Sans titre

Fotocollectie

 • FO
 • Fonds
 • 1871 - ?

Sans titre

Tijdschriftencollectie HAEE

 • TS
 • Fonds
 • 1911 - ?

Deze collectie bevat maar een deel van de tijdschriften, eigen tijdschriften zitten soms in de archieven van de verenigingen, of (losse thema afleveringen van) tijdschriften zijn soms in de erfgoedbibliotheek ingeschreven. Voor ALLE tijdschriften, klik op het genre trefwoord "tijdschriften" hier onder

Sans titre

Algemene documentatie over Edegem

 • DOC
 • Fonds
 • 1950 - ?

Verzameling van folders, losse geschriften, artikels die over Edegem handelen, maar die niet als tijdschrift of boek kunnen toegevoegd worden aan de erfgoedbibliotheek, of bij een bepaalde archiefvormer horen.

Sans titre

Affiches

 • AF
 • Fonds
 • 1912 - ?

Affiches die niet binnen een archief van een organisatie zijn ondergebracht, vormen een collectie van affiches, ingedeeld per vereniging of organisator.

Sans titre

Funerair Erfgoed Edegem (Archief van de expertisegroep)

 • FE
 • Fonds

Bevat (1) bidprentjes (2) rouwbrieven, (3) rouwberichten, (4) documentatie over de funeraire monumenten en de begraven personen op het vroegere kerkhof en op de huidige begraafplaats, verzameld door de expertisegroep.

Sans titre

Collectie ansichtkaarten over Edegem

 • PK
 • Fonds
 • 1893 - ?

Bevat twee verschijningsvormen van ansichtkaarten: (A) de originele papieren ansichtkaarten, (B) fotografische afdrukken van kopieën van ansichtkaarten.
Zuiver digitale kopieën van ansichtkaarten, gemaakt van collecties van Edegemse verzamelaars, worden hier niet meegerekend. Die staan gerangschikt bij het voorwerp dat ze afbeelden (grot, kerk, huis, straat, gebeurtenis...)

Sans titre

DVD Collectie

 • DVD
 • Fonds
 • 1995-2013

Sans titre

Archief OCMW en voorgangers

 • OCMW
 • Fonds
 • 1708-2010

Het archief bestaat uit 5 delen:
A. Bureel van Weldadigheid of Armenbestuur (voor 1927)
B. Godsgasthuis (van 1878 tot 1956) (werking en gebouwen)
C. Commissie van Openbare Onderstand (van 1927 tot 1976)
D. De Openbare Commissie van Maatschappelijk Welzijn (na 1976)
E. Het rust- en verzorgingstehuis "Immaculata" (vanaf 1956) (gebouwen)

Sans titre

Gemeentebestuur Edegem (Deelarchief van) (thans "Lokaal bestuur")

 • GEM
 • Fonds
 • 1800 - ?

Bij het uitzuiveren van het gemeentearchief, werden een aantal stukken die niet verplicht bewaard moeten worden overgedragen naar het Historisch Archief van Erfgoed Edegem. Ook worden er bij historisch onderzoek soms kopieën (scans) gemaakt van dossiers, briefwisseling en verslagen van schepencollege of gemeenteraad (uit gemeentearchief of rijksarchief/provinciearchief), die bij het HAEE (digitaal) bewaard worden.

Sans titre