Hulpdiensten

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Hulpdiensten

Termes équivalents

Hulpdiensten

Termes associés

Hulpdiensten

21 Description archivistique résultats pour Hulpdiensten

2 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Huldiging brandweercommandant Louis De Vliegher

Toen in 1962 gemeentearchitect Faes ontslag nam als commandant van de brandweer, ging de leiding over naar de oudste dienstdoende officier, Louis De Vliegher.Omdat deze daar in feite al te oud voor was, mocht zijn diensttijd maximum vijf jaar, van jaar tot jaar verlengd worden volgens het grondreglement, want er was geen officier om hem op te volgen. Onderwijzer meester Marcel Goris, werd aangezocht om brandweerofficier te worden. Na zijn opleiding werd hij in 1967 werd hij benoemd tot onderluitenant en kon zo Louis De Vliegher opvolgen, die toen dit afscheidsfeest kreeg.

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)