Historisch Archief van Erfgoed Edegem

Identificatie

Bestandsidentificatie

HAEE

Geauthoriseerde naam

Historisch Archief van Erfgoed Edegem

Parallelle vormen van de naam

  • HAEE
  • HAvEE
  • Historisch Archief Edegem
  • BE/314343

Aandere naamsvormen

Soort

  • Gemeentelijk

Contact

 

Joke Smedts - Expert vrijetijd - cultuur

Soort

adres

Adres

Kruispunt vrijetijdscentrum Terelsstraat 1

Locality

Edegem

Region

Landnaam

België

Postcode

2650

Telefoon

03 289 22 20

Fax

E-mail

URL

Aantekening

 

Veerle Wildiers

Soort

adres

Adres

Locality

Region

Landnaam

Postcode

Telefoon

Fax

E-mail

URL

Aantekening

 

Erik Laforce

Soort

adres

Adres

Locality

Region

Landnaam

Postcode

Telefoon

Fax

E-mail

URL

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

De expertisegroep "Historisch Archief" van de gemeentelijke werkgroep "Erfgoed Edegem" staat in voor de zorg voor het papieren geheugen van Edegem.
Voor 2015 maakte het archief deel uit van de Kring voor Heemkunde vzw. Sinds 2015 is het archief overgedragen aan de gemeente Edegem.

Geografische en culturele context

Documenten in verband met de geschiedenis, van het socio-culturele leven in de gemeente Edegem en hedendaagse informatie wordt verzameld met oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek.

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Het HAEE is een onderdeel van de werkgroep "Erfgoed Edegem" en valt onder het gezag van het gemeentebestuur van Edegem.

Records management and collecting policies

Het HAEE verwerft documenten (papieren en digitale documenten, boeken, foto’s, tijdschriften, plannen,…) die een link hebben met (de geschiedenis van) Edegem. HAEE gaat op zoek naar archieven van Edegemse verenigingen, personen en bedrijven en verkrijgt deze door schenking of bewaargeving. Na schenking behoren deze archieven aan de gemeente toe. Elk jaar wordt door het College van Burgemeester en Schepenen de lijst van geschonken archieven goedgekeurd.

Gebouwen

Het archief is gelegen in de Gemeentehallen, Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem. De archiefruimte met temperatuurcontrole heeft een oppervlakte van 70 m², heden (2020) is er 200 meter plankruimte en 18 m² legruimte voor plannen/kaarten/affiches.

Bestanden

Boeken: 400 stuks, Tijdschriften: 10 meter, Individuele Artikels: 1 meter, Foto’s: ca. 1,5 meter, Prentkaarten: 100 stuks, Kaarten en plannen: ca. 100 stuks, Affiches: 2500 stuks, Archiefbestanden/archiefbescheiden: ca. 70 meter, Doodsprentjes: ca. 3500 stuks, Rouwbrieven: ca. 500 stuks, Bewegend beeld: ca. 20 stuks, Knipselmappen: 2 meter.

Toegangen, gidsen en publicaties

Toegang

Openingstijden

Het archief in de Gemeentehallen op de Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem kan je (bijna) elke woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur bezoeken.
Je kan ook een persoonlijke afspraak maken. De ingang is rechts opzij van het voorgebouw.

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

Het archief kan geraadpleegd worden (in de leeszaal). Voor sommige archieven of de stukken is de toegang beperkt wegens de privacywetgeving of omdat de persoon/organisatie die het archief heeft neergelegd dit van ons eist. In dit laatste geval is een schriftelijke toestemming nodig van de persoon/organisatie die het archief in bewaring gaf. Ook het maken van kopieën of foto's van stukken kent soms beperkingen vanwege auteursrecht of privacyregels.

Toegankelijkheid

Via de helling aan de hoofdingang van het gebouw is het archief toegankelijk voor rolstoelbezoekers.

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

Het HAEE doet geen onderzoek op bestelling of tegen vergoeding. Dit belet niet dat de vrijwilligers van het archief U de best mogelijke informatie zullen geven, en in functie van interne interesses aan een onderzoek kunnen meewerken. Bij schenking of bewaargeving van archieven worden de de stukken in zuurvrij papieren mappen en dozen verpakt en wordt een inventaris opgesteld en aan de donor/bewaargever overhandigd als deel van diens overeenkomst met het HAEE.

reproduktiedienstverlening

De reproductieregels zullen nog medegedeeld worden.

Publiekruimten

Er is een leeszaal (vergaderruimte) beschikbaar voor het raadplegen van archiefstukken. Er zijn sanitaire voorzieningen voor rolstoelpatiënten.

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

EL 2020-07-12; 2022-05-24

Taal (talen)

  • Nederlands

Schrift(en)

  • Latijn

Bronnen

EL

Onderhoudsaantekeningen

Trefwoorden

Access Points

  • Clipboard

Eerste contactpersoon

Kruispunt vrijetijdscentrum
Terelsstraat 1
Edegem
BE 2650