Historisch Archief van Erfgoed Edegem

Identificatie

Bestandsidentificatie

HAEE

Geauthoriseerde naam

Historisch Archief van Erfgoed Edegem

Parallelle vormen van de naam

  • HAEE
  • HAvEE
  • Historisch Archief Edegem
  • BE/314343

Andere naamsvormen

Soort

  • Gemeentelijk

Contact

 

Joke Smedts - Expert vrijetijd - cultuur

Soort

adres

Adres

Kruispunt vrijetijdscentrum Terelststraat 1

Locality

Edegem

Region

Landnaam

België

Postcode

2650

Telefoon

03 289 22 20

Fax

E-mail

URL

Aantekening

 

Veerle Wildiers

Soort

archivaris

adres

Adres

Locality

Region

Landnaam

Postcode

Telefoon

Fax

E-mail

URL

Aantekening

 

Erik Laforce

Soort

archivaris

adres

Adres

Locality

Region

Landnaam

Postcode

Telefoon

Fax

E-mail

URL

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

Vóór 2015 hoorde een deel van het archief bij de Kring voor Heemkunde Edegem vzw, gesticht in 1973. Sinds 2015 is het archief overgedragen aan het gemeentebestuur van Edegem en erg aangegroeid. De vrijwilligers van de expertisegroep "Historisch Archief" van de gemeentelijke werkgroep "Erfgoed Edegem" staan in voor de zorg voor dit papieren geheugen van Edegem. Het HAEE werkt onder het gezag van het gemeentebestuur van Edegem.

Geografische en culturele context

Documenten in verband met de geschiedenis, van het socio-culturele leven in de gemeente Edegem en hedendaagse informatie wordt verzameld met oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek.

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Het HAEE is een onderdeel van de werkgroep "Erfgoed Edegem" en valt onder het gezag van het gemeentebestuur van Edegem.

Records management and collecting policies

Het HAEE verwerft documenten (papieren en digitale documenten, boeken, foto’s, tijdschriften, plannen,…) die een link hebben met (de geschiedenis van) Edegem. HAEE gaat op zoek naar archieven van Edegemse verenigingen, personen en bedrijven en verkrijgt deze door schenking of bewaargeving. Na schenking behoren deze archieven aan de gemeente toe. Elk jaar wordt door het College van Burgemeester en Schepenen de lijst van geschonken archieven goedgekeurd.

Gebouwen

Het archief is gelegen in de "Gemeentehallen", Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem. De archiefruimte met temperatuur controle heeft een oppervlakte van 70 m², heden (2022) is er 200 strekkende meter plankruimte en 18 m² legruimte voor plannen/kaarten/affiches.

Bestanden

900 boeken; 10 m tijdschriften; 1.5 m foto’s; ca 300 ansichtkaarten; ca 100 kaarten en plannen, ca 2500 affiches; ca 80 meter archiefbestanden; ca 5500 bidprentjes; ca 900 rouwbrieven; ca 2 meter, krantenknipsels: 2 meter.

Toegangen, gidsen en publicaties

Toegang

Openingstijden

Het archief in de Gemeentehallen op de Prins Boudewijnlaan 152 te Edegem kan je (bijna) elke woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur bezoeken.
Je kan ook een persoonlijke afspraak maken. De ingang is rechts opzij van het voorgebouw.

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

Het archief kan geraadpleegd worden (in de leeszaal). Voor sommige archieven of de stukken is de toegang beperkt wegens de privacywetgeving of omdat de persoon/organisatie die het archief heeft neergelegd dit van ons eist. In dit laatste geval is een schriftelijke toestemming nodig van de persoon/organisatie die het archief in bewaring gaf. Ook het maken van kopieën of foto's van stukken kent soms beperkingen vanwege auteursrecht of privacyregels.

Toegankelijkheid

Via de helling aan de hoofdingang van het gebouw is het archief toegankelijk voor rolstoelbezoekers.

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

Het HAEE doet geen onderzoek op bestelling of tegen vergoeding. Dit belet niet dat de vrijwilligers van het archief U de best mogelijke informatie zullen geven, en in functie van interne interesses aan een onderzoek kunnen meewerken. Bij schenking of bewaargeving van archieven worden de de stukken in zuurvrij papieren mappen en dozen verpakt en wordt een inventaris opgesteld en aan de donor/bewaargever overhandigd als deel van diens overeenkomst met het HAEE.

reproduktiedienstverlening

De reproductieregels zullen nog medegedeeld worden.

Publiekruimten

Er is een leeszaal (vergaderruimte) beschikbaar voor het raadplegen van archiefstukken. Er zijn sanitaire voorzieningen voor rolstoelpatiënten.

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

EL 2020-07-12; 2022-05-24

Taal (talen)

  • Nederlands

Schrift(en)

  • Latijn

Bronnen

EL

Onderhoudsaantekeningen

Trefwoorden

Access Points

  • Klembord

Eerste contactpersoon

Kruispunt vrijetijdscentrum
Terelststraat 1
Edegem
BE 2650