Gronden Inventory list

Bestandsidentificatie Sort ascending Titel Beschrijvingsniveau Datum Digitaal object
PA_265 Spoorweg Antwerpen-Doornik. Briefwisseling onteigening perceel op Posdijk behorende tot de kerkfabriek. Tracé 1866 (1866-1867) en tracé 1874. Bestanddeel 1866-1874
PA_012 Kerkegoederen, Fondatiën etc. 1821-1882. 79 door J.B.Stockmans gebundelde akten: Fundaties, uittreksels uit testamenten, ruiling en verkoop van goederen, oprichting nieuwe pastorie enz. Verder 19e - eeuwse varia. Bestanddeel 1821-1882 View
PA_292 Dossier verkoop van een stuk grond te Mortsel "De Linden" tegen de Oude Baan Bestanddeel 1921-
PA_414 Verkavelingsplans waarbij kerkgrond betrokken is. Bestanddeel 1905 - 970
PA_011 Verpachting kerkegoed 1819-1879. Notariële akten van verpachting, een affiche, geen inventaris. Ingebonden in kartonnen omslag met linnen rug. Bestanddeel 1819-1879 View
PA_262 Stukken betreffende de onteigening gronden Ramaël bij molen van Mortsel, belast door de kerkfabriek (bevat plan). Bestanddeel 1834-
PA_297 Dossier huur/pacht grond voor transformatorpost EBES Ter Elststraat (1962-1964) Bestanddeel 1962-1964
PA_350 Dossier verkoop gronden kerk Edegem aan J.B. Everaerts Bestanddeel 1873-1883