Gemeentelijke Cultuurraad Edegem

Identificatie

Soort entiteit

Instelling

Geauthoriseerde naam

Gemeentelijke Cultuurraad Edegem

Parallelle vormen van de naam

  • CRE

Gestandaardiseerde naamvorm(en) volgens andere regels.

Aandere naamsvormen

Identificatiecode voor organisaties

Beschrijving

Bestaansperiode

ca 1974 - heden

Geschiedenis

De Cultuurpactwet van 1973 werd gevolgd door een Cultuurpactdecreet van 1974 uitgevaardigd door de Nederlandse Cultuurraad, gevolgd door het decreet van 12 december 1974 tot regeling van de erkenning van gemeentelijke raden voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding. In 1991 werden de deeladviesraden in de culturele sfeer, zoals gemeentelijke jeugd-, senioren- en sportraden definitief erkend.

Plaatsen

Rechtsvorm

Functies, beroepen en activiteiten

De culturele raad is, als overkoepelend orgaan van een vijftigtal aangesloten sociaal-culturele verenigingen, een bij decreet van 24 juli 1991 geregelde adviesraad.
Dit pluralistisch samengesteld overlegorgaan heeft tot doel het gemeentebestuur te adviseren inzake de culturele aspecten van zijn beleid en inzake de verdeling van de subsidies over de erkende culturele organisaties; deze adviserende taak kan uitgeoefend worden hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op eigen initiatief

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Interne structuren / genealogie

Algemene context

relaties

Access points area

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Occupations

Beheer

Authority record identifier

BE-HAEE-AR064

Identificatiecode van de instelling

BE/314343

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

EL 2020-07-04

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

(Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging online. (Johan Fleerackers; Marc le Bruyn; Bruno de Wever) gelezen op https://nevb.be/wiki/Cultuurraden

Onderhoudsaantekeningen

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places