Gemeentebestuur

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

  • niet in AAT

Hiërarchische termen

Gemeentebestuur

Gelijksoortige termen

Gemeentebestuur

Verwante termen

Gemeentebestuur

88 Archiefbeschrijving results for Gemeentebestuur

88 results directly related Exclude narrower terms

François De Wael

Portret (Carte de visite foto) door Antoni Verryck-Fleetwood, Meirplaats 89 (daar werkzaam van 1871 tot 1882. Achteraan geschreven "Soi De Wael".

Gemeentebestuur Edegem (Deelarchief van) (thans "Lokaal bestuur")

  • GEM
  • Archief
  • 1800 - ?

Bij het uitzuiveren van het gemeentearchief, werden een aantal stukken die niet verplicht bewaard moeten worden overgedragen naar het Historisch Archief van Erfgoed Edegem. Ook worden er bij historisch onderzoek soms kopieën (scans) gemaakt van dossiers, briefwisseling en verslagen van schepencollege of gemeenteraad (uit gemeentearchief of rijksarchief/provinciearchief), die bij het HAEE (digitaal) bewaard worden.

Gemeentebestuur Edegem

Huldiging gemeentepersoneel.

Huldiging gemeentepersoneel. Met uitreiking eretekens (in zaal De Hertog). We zien de heren Petermans, Wagemans, Van Put, burgemeester Adriaenssens, secretaris V.d. Bergh, de heer Vergauwen, "den Door", Treeske, Nevens, Wiske Van Put, Albert Wijn, Marga, Mariette.

Van de Velde, René

Huldiging jubilarissen.

Jubilarissen op het gemeentehuis en in zaal De Hertog ('t Boske). We zien onder meer de heren Jean Faes, de kasseilegger, Jan Van de Kerkhof, Marcel Van Noten, Jos Van As.

Van de Velde, René

Inhaling van volksvertegenwoordiger en burgemeester Leo Tindemans

Huldiging van volksvertegenwoordiger Leo Tindemans; bij K.B. van 21/12/1964 tot burgemeester benoemd. Grootse optocht. We zien de Trooststraat, Tindemans, Van den Kerkhof, V. Steenland, Beeckmans de West-Meerbeeck, Lieve en Lieve De Backer, Ronny Rumes, Albert Weyn, Jos De Meyer, Mit Plettinckx, Van den Broek, Commissaris Hertsens.

Van de Velde, René

Ontwerp C1

administratief (auteur: Kris Apers)

Opening lokalen groendienst Fort 5

Na uitgebreide werkzaamheden aan het binnenfort (het reduit) van fort 5 kunnen de groendienst en de milieudienst er hun intrek nemen. De werkzaamheden werden, gezien het historische karakter van de plaats, begeleid door de Simon Stevin Stichting.

Viering 10.000ste inwoner op 1 september 1957

Edegem: viering 10 000 ste inwoner op 1 september 1957, 1. Jongeheer Patrick Celine Remi Van Bel, geboren op 6/6/1957, wordt gehuldigd als 10 000 ste inwoner van de gemeente . 2. Gulden boek, 3. receptie op het gemeentehuis, 4. Met de taxi naar huis

Van de Velde, René