Gemeentebestuur

Taxonomie

Code

Bereik aantekeningen

ron aantekeningen

Toon aantekening(en)

  • niet in AAT

Hiërarchische termen

Gemeentebestuur

Gelijksoortige termen

Gemeentebestuur

Verwante termen

Gemeentebestuur

63 Archiefbeschrijving results for Gemeentebestuur

63 results directly related Exclude narrower terms

Huldiging gemeentepersoneel.

Huldiging gemeentepersoneel. Met uitreiking eretekens (in zaal De Hertog). We zien de heren Petermans, Wagemans, Van Put, burgemeester Adriaenssens, secretaris V.d. Bergh, de heer Vergauwen, "den Door", Treeske, Nevens, Wiske Van Put, Albert Wijn, Marga, Mariette.

Van de Velde, René

Huldiging jubilarissen.

Jubilarissen op het gemeentehuis en in zaal De Hertog ('t Boske). We zien onder meer de heren Jean Faes, de kasseilegger, Jan Van de Kerkhof, Marcel Van Noten, Jos Van As.

Van de Velde, René

Inhaling van volksvertegenwoordiger en burgemeester Leo Tindemans

Huldiging van volksvertegenwoordiger Leo Tindemans; bij K.B. van 21/12/1964 tot burgemeester benoemd. Grootse optocht. We zien de Trooststraat, Tindemans, Van den Kerkhof, V. Steenland, Beeckmans de West-Meerbeeck, Lieve en Lieve De Backer, Ronny Rumes, Albert Weyn, Jos De Meyer, Mit Plettinckx, Van den Broek, Commissaris Hertsens.

Van de Velde, René

Jaarverslag Gemeente Edegem 1982

Voorgedragen door het College van Burgemeester en Schepen aan de Gemeenteraad, zitting 15 dec 1983

Historisch Archief Erfgoed Edegem (expertisegroep)

Opening lokalen groendienst Fort 5

Na uitgebreide werkzaamheden aan het binnenfort (het reduit) van fort 5 kunnen de groendienst en de milieudienst er hun intrek nemen. De werkzaamheden werden, gezien het historische karakter van de plaats, begeleid door de Simon Stevin Stichting.

Viering 10.000ste inwoner op 1 september 1957

Edegem: viering 10 000 ste inwoner op 1 september 1957, 1. Jongeheer Patrick Celine Remi Van Bel, geboren op 6/6/1957, wordt gehuldigd als 10 000 ste inwoner van de gemeente . 2. Gulden boek, 3. receptie op het gemeentehuis, 4. Met de taxi naar huis

Van de Velde, René