Financieel beheer Inventory list

Bestandsidentificatie Sort ascending Titel Beschrijvingsniveau Datum Digitaal object
PA_246 Kasboekje verkoop boekjes en stenen Bestanddeel 1934-1936
PA_194 jaar 1832 Bestanddeel 1832-
PA_195 jaar 1833 Bestanddeel 1833-
PA_196 jaar 1834 Bestanddeel 1834-
PA_197 jaar 1835 Bestanddeel 1835-
PA_200 jaar 1846 Bestanddeel 1846-
PA_205 jaar 1851 Bestanddeel 1851-
PA_207 jaar 1853 Bestanddeel 1853-
PA_208 jaar 1854 Bestanddeel 1854-
PA_210 jaar 1856 Bestanddeel 1856-
PA_213 jaar 1859 Bestanddeel 1859-
PA_215 jaar 1861 Bestanddeel 1861-
PA_221 december 1939 - augustus 1947 Bestanddeel 1939-1947
PA_223 juni 1947 - 1949, jaar 1954 Bestanddeel 1947-1954
PA_227 jaren 1957 - 1958 Bestanddeel 1957-1958
PA_229 december 1959 - februari 1963 Bestanddeel 1959-1963
PA_231 facturen: religieuse objecten voor grot: 1961 - september 1979 Bestanddeel 1961-1979
PA_232 april 1962 - november 1964 Bestanddeel 1962-1964
PA_234 jaren 1967 - 1968 Bestanddeel 1967-1968
PA_236 jaren 1971 - augustus 1974 Bestanddeel 1971-1974
PA_237 jaren 1974 - 1979 Bestanddeel 1974-1979
PA_240 jaar 1885 Bestanddeel 1885-
PA_241 jaar 1937 Bestanddeel 1937-
PA_248 facturen 1970-1979 voor levering mazout Bestanddeel 1970-1979
PA_285 Grot: jaren 1937 - 1939 Bestanddeel 1937-1939
PA_316 losse facturen en rekeningen 1947 en 1948 Bestanddeel 1947-1948
PA_317 losse facturen en rekeningen 1951 Bestanddeel 1951-
PA_289 Meisjesschool: Bouw 1913-1914. Rekeningen bouwmeester Florent VAN ROOY en aannemer Charles DE RIJCK e.a. Bestanddeel 1913 - 1914
PA_037 Kerkrekeningen 1832-1835, 1846-1849. Pak 1: 1832-1835, pak 2:1846-1849 Bestanddeel 1832-1849
PA_349 Cijnzen door kerkfabriek 1804 tot 1820 en staat der kerkinkomsten 1822 Bestanddeel 1804-1822
III-D.1 Boekhouding Reeks 1828-
PA_071 Alfabetisch register met per persoon en jaar de betaalde stoelgelden: 1935 - 1936 Bestanddeel 1935-1936
PA_250 Kasboek Grot 1923 - september 1952 en "oud kasboek" kerk 1923 - december 1932 Bestanddeel 1923-1952
PA_290 Aanslagen en briefwisseling met Gemeente Mortsel over belasting voor het voetpad op de Mechelse Steenweg. 1932 - 1938 Bestanddeel 1932-1938
PA_321 Verzekeringen kerk 1941, 1947-1949 Bestanddeel 1941-1949
III-D.2 Bewijsstukken, facturen en betalingsmandaten Reeks 1824-
PA_191 jaar 1829 Bestanddeel 1829-
PA_199 jaar 1844 Bestanddeel 1844-
PA_206 jaar 1852 Bestanddeel 1852-
PA_209 jaar 1855 Bestanddeel 1855-
PA_211 jaar 1857 Bestanddeel 1857-
PA_225 jaar 1955 - november 1956 Bestanddeel 1955-1956
PA_226 jaar 1956 Bestanddeel 1956-1956
PA_235 juli 1968 - 1969 Bestanddeel 1968-1969
PA_245 jaar 1950 Bestanddeel 1950-
PA_189 Begrotingen van de Kerkfabriek van 1884 tot en met 1946, jaren 1916-1920 ontbreken Bestanddeel 1884-1946
PA_247 Kasboekje kerkfabriek 18 april 1948 tot 6 mei 1955 Bestanddeel 1948-1955
PA_075 Pensioenkas St. Antonius Edegem 1919 -1945 Bestanddeel 1919-1945
PA_192 jaar 1830 Bestanddeel 1830-
PA_201 jaar 1847 Bestanddeel 1847-
PA_204 jaar 1850 Bestanddeel 1850-
PA_212 jaar 1858 Bestanddeel 1858-
PA_214 jaar 1860 Bestanddeel 1860-
PA_216 jaar 1879 Bestanddeel 1879-
PA_218 jaar 1883 Bestanddeel 1883-
PA_220 jaar 1890 Bestanddeel 1890-
PA_224 jaar 1952 en 1953 Bestanddeel 1952-1953
PA_228 jaren 1958 - 1960 Bestanddeel 1958-1960
PA_318 Grot: facturen en Mariaspel Bestanddeel 1955-1957
III-D.3 Begrotingen Reeks 1821-
PA_008 Budgetten of begrotingsstaten 1821 - 1883 Bestanddeel 1821-1883
III-D.4 Rekeningen en bijlagen Reeks 1804-
PA_187 Rekeningen van de Kerkfabriek van Sint-Antonius Edegem 1884-1946 Bestanddeel 1886-1946
PA_028 Kladboek van inkomsten en uitgaven van de kerk 1828 – 1884. (Bevat heel wat losse stukken.) Bestanddeel 1828-1884
PA_190 jaar 1824 Bestanddeel 1824-
PA_193 jaar 1831 Bestanddeel 1831-
PA_198 jaar 1839 Bestanddeel 1839-
PA_202 jaar 1848 Bestanddeel 1848-
PA_203 jaar 1849 Bestanddeel 1849-
PA_217 jaar 1881 Bestanddeel 1881-
PA_219 jaar 1884 Bestanddeel 1884-
PA_222 1940 - december 1953 Bestanddeel 1940-1953
PA_230 maart 1960 - augustus 1964 Bestanddeel 1960-1964
PA_233 jaren 1964 - 1966 Bestanddeel 1964-1966
PA_239 jaar 1841 Bestanddeel 1841-
PA_242 jaar 1938 Bestanddeel 1938-
PA_243 jaar 1939 Bestanddeel 1939-
PA_244 jaar 1940 Bestanddeel 1940-
PA_188 Bijlagen bij de rekeningen: Staat der huishuren en der pachten en/of Staat van Renten en Interesten. 1874, 1906, 1910-1912, 1921, 1923-1933, 1935-1939, 1941-1946 Bestanddeel 1874-1946