Brussel

Référentiel

Code

Note(s) sur la portée et contenu

Note(s) sur la source

Note(s) d'affichage

Termes hiérarchiques

Brussel

Termes équivalents

Brussel

Termes associés

Brussel

3 Description archivistique résultats pour Brussel

3 résultats directement liés Exclure les termes spécifiques

Knapenkoor bij het N.I.R.

Het knapenkoor van de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesparochie trad op bij het N.I.R. (Nationaal Instituut van de Radio, later BRT en VRT) onder leiding van onderpastoor Jozef Bervoets. Op achterzijde " Het Knapenkoor van O.L.V.v.Lourdes te Edegem dankt het College van Burgemeester en Schepenen voor de toelage ons in zitting van 22.12.51 toegekend. Wij hoepen die aanmoediginge waardig te blijven. De Leider. Bervoets. " Stempel "Copyright by L.J.Vergauwen".