Archief OCMW - Archief OCMW en voorgangers

Identificatie

Referentie code

OCMW

Titel

Archief OCMW en voorgangers

Datum(s)

  • 1708-2010 (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Archief

Omvang en medium

1,5 meter / 52 inventarisnummers

Context

Naam van de archiefvormer

(1878 tot heden)

Institutionele geschiedenis

Vanaf de Franse revolutie werd bij de gemeentebesturen een Bureel van Weldadigheid (het Armenbestuur van het ancien regime) ingesteld. Dit werd in 1927 vervangen door de Commissie van Openbare Onderstand (COO), die in 1976 werd opgevolgd door de Openbare Commissie van Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Al deze instellingen hadden een eigen bestuursorgaan en inkomsten uit verpachting van gronden en ondersteuning van de gemeente.
Voor de zorg van ouderen en zieken was in Edegem vanaf 1878, dank zij een gift van gronden, gebouwen en meubelen door Juffrouw Maria du Bois, een Godsgasthuis aan de huidige Lindenlaan. Dit werd uitgebreid in 1887 en 1898. In 1945 werd het door een bom vernield, waarna een periode in barakken en in Hof Ter Elst volgde, tot in 1956 het Rust- en Verzorgingstehuis "Immaculata" werd ingehuldigd aan de Oude-Godstraat. Deze tehuizen hadden ook een eigen bestuur. De dagelijkse zorg werd verstrekt door de Zusters van Veltem.

Geschiedenis van het archief

Directe bron van verwerving of overbrenging

De stukken komen deels uit het gemeentearchief en deels van de Kring voor Heemkunde, beide zonder nadere opgave van bron.

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Het archief bestaat uit 5 delen:
A. Bureel van Weldadigheid of Armenbestuur (voor 1927)
B. Godsgasthuis (van 1878 tot 1956) (werking en gebouwen)
C. Commissie van Openbare Onderstand (van 1927 tot 1976)
D. De Openbare Commissie van Maatschappelijk Welzijn (na 1976)
E. Het rust- en verzorgingstehuis "Immaculata" (vanaf 1956) (gebouwen)

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

Voorwaarden voor reproductie

Taal van het materiaal

  • Nederlands

Schrift van het materiaal

  • Latijn

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Related units of description

Related descriptions

Aantekeningen

Alternative identifier(s)

Trefwoorden

Geografische trefwoorden

Naam ontsluitingsterm

Soort document trefwoord

Status

Verwijdering van datering archiefvorming

(c)2022

Bronnen

Aantekeningen van de archivaris

2022-11-17 (auteur(s):EL);

Aantekeningen van de archivaris

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Related people and organizations

Related genres

Related places