Archief PA - Kerkarchief van de parochie Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

"Chronycke" (1570-1770) door pastoor Dens. Pastorij 1570 - 1822. 77 door J.B. Stockmans gebundelde documenten aangaande inkomsten der pastor... Testamenten vóór pastoors 1588 – 1768. Met inventaris J.B. Stockmans, 71 stuks. Reeks van 39 losse testamenten, door J.B.Stockmans chronologisch gerangschikt en doorlopend genum... 33 ingebonden perkamenten charters met zegels, met inventaris van 18de eeuw en met inventaris van... Kapelnij of onderpastorij 1350-1794. Sterfhuis van pastoor Pletinckx (1723 - 1738) en kapelaan Pletinckx (1764 - 1782). Bevat ook beno... Sint-Antoniuskerk: dossier nieuwe orgel 1862-1871 Verpachting kerkegoed 1819-1879. Notariële akten van verpachting, e Kerkegoederen, Fondatiën etc. 1821-1882. 79 door J.B.Stockmans gebundelde akten: Fundaties, uittr...

Identificatie

Referentie code

PA

Titel

Kerkarchief van de parochie Sint-Antonius en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Datum(s)

  • 1350 - heden (Vervaardig)

Beschrijvingsniveau

Archief

Omvang en medium

15 m

Context

Geschiedenis van het archief

Directe bron van verwerving of overbrenging

Inhoud en structuur

Bereik en inhoud

Documenten sinds 1350 tot heden

Aanvullingen

Ordeningstelsel

Ordening volgens het schema van het Algemeen Rijksarchief België (Bron KADOC). Gesplitst in kerkfabriek archief en pastoraal archief, voor en na 1809.

Voorwaarden voor toegang en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging

De archiefbescheiden ouder dan 100 jaar zijn openbaar en vrij raadpleegbaar. Voor stukken jonger dan 100 jaar dient toestemming tot inzage te worden gevraagd aan de secretaris van de kerkfabriek voor wat het archief van de kerkfabriek betreft; en aan de pastoor voor wat het archief van de parochie betreft.

Voorwaarden voor reproductie

Voorwaarden volgens de regels van het bisdom Antwerpen.

Taal van het materiaal

  • Frans
  • Latijn
  • Nederlands

Schrift van het materiaal

Taal en schrift aantekeningen

Fysieke eigenschappen en technische eisen

Toegangen

De inventaris is als pdf beschikbaar en bevat een concordantie tabel tussen de oude nummering van het archief (PE-1 tot PE-57) uit 1970 door prof. Robert Van Passen en de huidige nummering. Verder zijn er inventarissen van sommige banden.

Verwante materialen

Bestaan en verblifplaats van originelen

De oude parochieregisters (ancien regime) berusten in het Rijksarchief Antwerpen. Bij het HAEE is van deze periode enkel de fotokopie aanwezig. Enkele registers zijn nog steeds op de pastorij.

Bestaan en verblijfplaats van kopieën

Verwante beschrijvingen

Verwante beschrijvingen

Aantekeningen

Alternatieve referentiecode

Onderwerp trefwoord

Plaats trefwoord

Naam ontsluitingsterm

Soort document

Status

Verwijdering van datering archiefvorming

2016-04-27

Bronnen

Aantekeningen van de archivaris

2016-04-27

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Verwante onderwerpen

Verwante personen of instellingen

Verwant genre

Verwante plaatsen