Aerts-Lietaer, Luce

Zona de identificação

tipo de entidade

Pessoa singular

Forma autorizada do nome

Aerts-Lietaer, Luce

Forma(s) paralela(s) de nome

Forma normalizada do nome de acordo com outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

identificadores para entidades coletivas

área de descrição

Datas de existência

1923 – 2019

Histórico

Geboren te Antwerpen op, 26 februari 1923 en overleden te Wilrijk op 19 juli 2019, 96 jaar oud.
Toen Luce in 1970 actief werd in de Edegemse politiek, was zij al jaren een zeer geëngageerd lid van de toenmalige KAV. Gesteund door het ACW kreeg zij de derde plaats op de CVP-lijst.
In het homogene CVP-gemeentebestuur werd zij onmiddellijk schepen en zij bleef dit tot zij bijna twintig jaar later de eerste, en tot nu toe, enige vrouwelijke burgemeester van Edegem werd.
Zij was verantwoordelijk voor drie beleidsdomeinen die zij heel haar politieke carrière zou blijven behartigen: sociale zaken, gezin en onderwijs.
Als schepen van sociale zaken stond ze in 1976 mee aan de wieg van het OCMW van Edegem. Ze was zeer bekommerd om mensen en daarom was de uitbouw van de sociale dienstverlening, het vormgeven aan de ouderzorg en de vernieuwing van het rustoord Immaculata één van haar prioriteiten. Zij zette haar schouders onder de uitbouw van de sociale huisvesting. Samen met de maatschappij De Ideale Woning werden nieuwe projecten gerealiseerd zoals “De Wieken”. Voor alle Edegemnaren was zij zeer toegankelijk en op haar spreekuur kon je steeds terecht met problemen en zorgen.
Luce begreep ook zeer goed dat het feit dat meer en meer jonge vrouwen uit werken gingen gevolgen had op de behoeften van jonge gezinnen. Zij startte met de dienst “onthaalmoeders”, die stapsgewijze uitgroeide tot kinderopvang met onthaalgezinnen, kinderdagverblijven en de voor- en naschoolse opvang.
Ook onderwijs was voor haar erg belangrijk. Zij ging resoluut voor de vernieuwing en uitbouw van de gemeenteschool Andreas Vesalius.
Zij startte met de muziekschool die uitgroeide tot de Gemeentelijke academie voor Muziek en Woord, en met het Edegems Taalatelier.
Voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd steunde ze de gemachtigde opzichters, die in Edegem al vele decennia mee instaan voor een veilige weg naar school.
Haar echtgenoot Mark Aerts was een zeer goed aquarellist en inspireerde haar ongetwijfeld op vlak van kunst en cultuur. Samen met Mark, die oorlogsinvalide was, was zij actief binnen de vaderlandslievende verenigingen. Zij was een oprechte aanhanger van de dynastie en meermaals te gast op het Koningshuis.
In 1992 – ze was toen net 69 jaar geworden - gaf ze haar burgemeestersjerp door aan Koen Snyders.

Locais

Estado Legal

funções, ocupações e atividades

Mandatos/Fontes de autoridade

Estruturas internas/genealogia

Contexto geral

Área de relacionamento

Área de pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Ocupações

Zona do controlo

Identificador de autoridade arquivística de documentos

BE-HAEE-AR073

Identificador da instituição

BE/314343

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão ou eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Notas de manutenção

  • Área de transferência

  • Exportar

  • EAC

Assuntos relacionados

Locais relacionados